h

Alle lichten uit! Ook in Westerpark!

31 januari 2007

Alle lichten uit! Ook in Westerpark!

De SP in Westerpark roept u op om op 1 februari mee te doen met de actie ALLE LICHTEN UIT.
Van 19.55 tot 20.00 uur doen we alle lichten uit en u kunt dan deelnemen aan een actie van burgers tegen de klimaatsverandering!

Onze planeet krijgt 5 minuten rust
Iedereen wordt verzocht alle lichten te doven op 1 februari aanstaande, van 19.55 tot 20.00 uur. Het gaat er niet om enkel die dag gedurende 5 minuten energie te besparen, maar wel om de aandacht van de burgers, de media en tevens de politieke besluitvormers te vestigen op de energieverspilling en op de noodzaak om dringend iets te ondernemen. Gedurende 5 minuutjes zal de planeet kunnen uitrusten: dat duurt echt niet lang en het kost niets. En het zal de politici en kandidaten duidelijk maken dat de klimaatverandering een onderwerp is dat uitmaakt in het politieke debat.

Initiatiefnemer
L'Alliance pour la Plante, een groepering van milieuverenigingen in Frankrijke, doet een oproep aan alle wereldburgers. Gun de planeet 5 minuten rust!

Waarom op 1 februari 2007
Omdat die dag in Parijs het nieuwe rapport van de klimatologische experts van de Verenigde Naties uitkomt. Wij kunnen dus onmogelijk deze kans laten voorbijgaan en moeten bijgevolg de schijnwerpers richten op de klimatologische situatie van deze planeet.

Ook in Westerpark doen we mee
In de deelraadsvergadering van 30 januari heeft de SP een motie gesteund van GroenLinks die over deze actie gaat.
Voor gestemd hebben: SP, GroenLinks, PvdA, Buurt en Westerpark
Tegen gestemd hebben: VVD, D66
Inhoud van de motie:
1) De raad draagt het DB (Dagelijks Bestuur) op om zich aan te sluiten bij deze actie en op 1 februari om 19.55 uur alle binnen- en buitenverlichting van de stadsdeelpanden en het stadsdeelkantoor gedurende 5 minuten te doven.
2) Ook vraagt zij het DB de aan het stadsdeel gelieerde instellingen aan te sporen hetzelfde te doen.
Argumenten zijn
De aarde warmt op door toenemend energieverbruik uit fossiele brandstoffen.
Hierdoor dreigen natuurrampen en klimaatproblemen.
Het is ook op lokaal niveau belangrijk om een bijdrage te leveren aan energiebesparing.
Bewustwording van de problematiek is daarvoor een vereiste.

Geschreven door: Anja Kuiper

U bent hier