h

Informatie- en discussie-avond renovatie Spaarndammerbuurt

20 januari 2007

Informatie- en discussie-avond renovatie Spaarndammerbuurt

Er is de afgelopen jaren al veel gebeurd in de Spaarndammerbuurt in het kader van het 'Spaarndammerhout-project'. De meningen over deze stadsvernieuwing lopen behoorlijk uiteen. De deelraad van het stadsdeel Westerpark wil graag samen met u als bewoners de tussenbalans opmaken. Wat is er gebeurd tot nu toe? Wat staat de buurt nog verder te wachten? Wat zijn de meningen van bewoners over dit onderwerp? Worden beloftes van stadsdeelbestuur en woningbouwcorporaties nagekomen? Zou stadsvernieuwing in de Spaarndammerbuurt doorgang moeten vinden, en zo ja op welke manier?

De SP heeft deze informatie- en discussieavond georganiseerd om samen met u antwoorden te vinden op onze vragen. We hopen dan ook uw mening te horen.
Hieronder vindt u de globale opzet van de avond.

Datum: 23 januari 2007
Tijd: vanaf 20.00 uur
Locatie: nieuwe raadzaal Westerpark, Pazzanistraat 1 (Schuin tegenover het stadsdeelkantoor in het cultuurpark Westerpark)
Namens de SP zal spreken: Harm-Jan Kamstra (fractievoorzitter)
Vertegenwoordigers van SASH zullen ook aanwezig zijn.

Agenda
19.30 Zaal open
20.00 Introductie door Co Stor projectmanager Spaarndammer Hout
20.05 Presentatie woningmonitor Spaarndammerbuurt
20.15 Discussie over de ervaringen in de volgende woonblokken:
- Groene Deuren
- Buitenring Zaanhof
- Zaandammerplein
21.00 Pauze
21.10 Discussie met de zaal over de renovatie in zijn geheel.
22.30 Sluiting

Een folder zal ook huis-aan-huis verspreid worden in alle bussen van de Spaarndammerbuurt door de SP en PvdA

U bent hier