h

Privatisering Schiphol

9 januari 2007

Privatisering Schiphol

Privatisering Schiphol

Nr. 1
Schriftelijke vragen van Laurens Ivens over privatisering van Schiphol.

Amsterdam, 3 januari 2007.

Aan het college van burgemeester en wethouders.

Inleiding.

In het Financieel Dagblad van 28 december 2006 staat dat Amsterdam een proces bij de Ondernemingskamer begint tegen Schiphol om te voorkomen dat bij een nieuwe aandeelhoudersvergadering van NV Luchthaven Schiphol opnieuw de privatisering besproken wordt. Aangezien Amsterdam slechts eenmaal een veto kan uitspreken over een belangrijk besluit, kan onze stad niet nogmaals de privatisering tegenhouden. Voor onze stad is het dus van groot belang dat deze aandeelhoudersvergadering voorkomen wordt. Ook geeft wethouder Asscher in het artikel aan dat hij eventueel bereid is om zijn standpunt tegen de beursgang te heroverwegen.

Op grond van het vorenstaande heeft ondergetekende, in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de Gemeenteraad, de eer, namens de fractie van de SP, de volgende vragen aan u te stellen:

1. Waarom moet de Raad het bericht over het proces bij de Ondernemingskamer via de pers vernemen terwijl de wethouder voor Luchthaven eerder had toegezegd de raad van alle (belangrijke) stappen op dit dossier op de hoogte te stellen? Bent u bereid om in de toekomst wel de Raad te informeren gelijktijdig of voorafgaand aan dat u de pers informeert?
2. Waarop baseert u uw uitspraak dat het "zeer aannemelijk is dat binnen afzienbare tijd" er opnieuw een bijzondere aandeelhoudersvergadering van de NV Luchthaven Schiphol uitgeschreven wordt?
3. Wie kan een dergelijke aandeelhoudersvergadering uitschrijven en hoe is het mogelijk om deze vergadering tegen te houden?
4. Heeft u contact gehad met de grootste aandeelhouder (het Rijk) over deze mogelijke extra aandeelhoudersvergadering? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verliep dit contact?
5. Acht u het uitschrijven van deze aandeelhoudersvergadering in lijn met de uitspraak van de minister van Financin in de Tweede Kamer dat hij geen onomkeerbare stappen zal zetten zolang er een bezwaar bij de Raad van State ligt tegen de kroonvernietiging van het gemeentelijke veto? Kunt u uw antwoord toelichten?
6. Ziet u mogelijkheden om de privatisering van Schiphol te voorkomen indien deze bijzondere aandeelhoudersvergadering uitgeschreven wordt? Zo ja, wat voor mogelijkheden ziet u?
7. Wat bedoelt u met uw uitspraak in het Financieel Dagblad dat uw standpunt over de privatisering "niet in steen is gehouwen"? En met de uitspraak: "Als beursgang voor het behoud van Schiphol als mainport zeer belangrijk is, is de gemeente altijd bereid haar standpunt te heroverwegen"? Acht u deze uitspraken strategisch handig? En op welke manier denkt u te gaan meten of beursgang belangrijk is? Kunt u uw antwoord toelichten?

Het lid van de gemeenteraad,
Laurens Ivens.

U bent hier