h

SP vindt geld voor extra jongerenwerk en behoud ID-banen

11 januari 2007

SP vindt geld voor extra jongerenwerk en behoud ID-banen

Bij de behandeling van de begroting zijn moties van de SP aangenomen waardoor het geld dat nu wordt gereserveerd voor groot onderhoud van het huidige stadsdeelkantoor in te zetten voor extra jongerenwerk en voor het in standhouden van een aantal ID-banen. Ook de motie voor de besteding van het geld voor kunst in het nieuwe stadsdeelkantoor is aangenomen. Dat deze moties zijn aangenomen was voor de SP fractie als een doekje voor het bloeden; de SP fractie kon niet instemmen met de hele begroting.

De SP vond de reservering voor het groot onderhoud van het huidige stadsdeelkantoor overbodig. Het huidige stadsdeelkantoor is immers verkocht en dan moet deze reservering worden betaald door de nieuwe eigenaar. De reservering door het stadsdeel is bovendien in strijd met artikel 44 "Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten". In dit besluit staan de voorschriften voor de boekhouding van bovengenoemde overheidsinstanties.

Het vrijgekomen geld zal o.a. worden besteed aan extra jongerenwerk, waarbij de SP vooral actie wil zien bij het oplossen van problemen met hangjongeren. Door het grote tekort aan activiteiten zijn veel jongeren op straat te vinden. In veel buurten ervaren bewoners dit als overlast, en in sommige buurten leidt het tot criminaliteit. Het vrijgekomen bedrag is goed voor in ieder geval 2 jongerenwerkers gedurende een jaar.

Ook heeft de SP bereikt dat de "voorziening verwervingskosten CBK" (een fonds dat wordt besteed aan kunst in ons stadsdeel) omgebogen zal worden naar lokale kunstenaars, mits de kwaliteit van hun werk aan de eisen voldoet.

Maar uiteindelijk heeft de SP niet met deze begroting kunnen instemmen. In april presenteerde de coalitie het programakkoord, dat er veelbelovend uitzag. Veel ambities over verbonden met de buurt en luisteren naar bewoners. Hoe de uitvoering hiervan tot uitdrukking zou komen in de begroting, is in november duidelijk geworden. Dat ziet er volgens de SP fractie veel minder fraai uit. De begroting bevat onjuiste en verwarrende informatie. Op basis hiervan is het niet mogelijk op het beleid goed te controleren. Dit alleen al is voldoende reden voor de SP fractie om deze begroting te verwerpen. Maar ook op inhoud zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de keuzes die gemaakt zijn.

Het gaat maar om een klein deel (zon 5 %) van deze begroting waar we als raad invloed op kunnen uitoefenen. De rest is gebonden aan het programakkoord. De SP kon instemmen met het programakkoord, maar kan nu niet instemmen met de keuzes die gemaakt zijn binnen de kaders van het programakkoord.

Veel geld naar onderzoek, cordinatie, supervising, het schrijven van rapporten en het vragen naar de bekende weg, terwijl op posten voor uitvoering wordt bezuinigd. In alle buurten in het stadsdeel zijn veel klachten over de reiniging van de straten, nu moet er personeel uit de veegploeg verdwijnen!! Wel komen er extra managers. Gaan die ook vegen???

U bent hier