h

Wonen is een basisrecht, geen loterij

9 januari 2007

Wonen is een basisrecht, geen loterij

Wonen is een basisrecht, geen loterij

Nr. 130
Schriftelijke vragen van Hans Bakker over het experiment van Ymere, Woongroep Holland en Woonmaatschappij per 1 januari 2007 betreffende toewijzing van 1000 woningen via loting.

Amsterdam, 14 november 2006.

Aan het college van burgemeester en wethouders.

Inleiding.

Ymere, Woongroep Holland en Woonmaatschappij starten vanaf 1 januari 2007 een proef waarbij 1000 woningen per loting worden toegewezen. Op grond van artikel 42 van het reglement van orde van de gemeenteraad, stelt ondergetekende namens de fractie van de SP, naar aanleiding van het vorenstaande, de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

1. Is het college op de hoogte van het experiment van toewijzing door loting?
2. Wat is de opvatting van het college over dit experiment, vindt het college dit experiment gewenst?
3. Is de dienst wonen op enigerlei wijze betrokken bij dit experiment?
4. Krijgt de gemeenteraad inzage in de uitkomsten van de evaluatie van dit experiment?
5. Zijn er binnenkort nog andere experimenten op het gebied van woningtoewijzing te verwachten?
6. Gaat het college zelf met voorstellen voor experimenten komen op het gebied van toewijzing?
7. Vindt het college het wenselijk dat in een schaarse markt de toewijzing in handen van marktpartijen is?

Het lid van de gemeenteraad,
Hans Bakker.

U bent hier