h

Asbest op studentenschip

13 februari 2007

Asbest op studentenschip

Studenten die op het studentenschip, Rochdale One, wonen weten niet hoeveel asbest er weggehaald is en hoeveel asbest nog aanwezig is en of dat gevaarlijk is voor hun gezondheid. De Rochdale One ligt afgemeerd in de Houthavens van Westerpark en valt dus onder de verantwoordelijkheid van dit stadsdeel.

Op dinsdag 13 februari van 20.00 tot 20.45 uur zal er een raadsdebat plaatsvinden in de raadszaal in Westerpark (Pazzanistraat 1, boven de Flexbar). Namens de SP zal Harm Jan Kamstra het woord voeren.

Aanwezig zullen zijn naast de studenten ook vertegenwoordigers van de woningbouwcooperatie Rochdale en Search Milieu (het onderzoeksbureau dat het asbest op de boot in kaart heeft gebracht in opdracht van Rochdale). Zij zullen vragen van de deelraadsleden en studenten beantwoorden.

De SP heeft via een bewonersbrief de studenten opgeroepen om naar het raadsdebat te komen.
- Op deze avond zal veel informatie worden gegeven over de problemen met het asbest op de Rochdale One. De SP heeft de wethouder herhaaldelijk opgeroepen om bewoners adequaat te informeren maar dit weigerde hij pertinent.
- Het is altijd erg goed voor politici om de mensen waar het over gaat in een debat recht tegenover zich te hebben zitten. De overheid is primair verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen. Als daar twijfel over is dan moet de overheid die twijfel zelf weg nemen. Jullie aanwezigheid is zeer aan te raden.

In dit debat zullen de hoofdpunten van de SP zijn:
- De SP wil een onafhankelijk gezondheidsonderzoek naar de gezondheidsrisico's die bewoners hebben ondergaan vanaf 2004 tot de sanering, tijdens de sanering en op dit moment.
- Er dient duidelijkheid te komen over de vraag wie er nu juridisch aanspreekbaar is voor het schip. Is dat Kyprosun in Cyprus (handelaar in oude schepen) of is dat Rochdale? In het extreme geval: wat nou als iemand over 20 jaar ziek wordt als gevolg van asbest op dit schip, zou je dan eventueel bij Kyprosun in Cyprus je recht moeten gaan halen?
- Er dient aanvullend onderzoek gedaan te worden naar nog aanwezig asbest en wij willen weten wat er reeds is gesaneerd.
- De wethouder wordt verzocht verantwoording af te leggen over de vergunningverlening van de ligplaats van het schip in het bijzonder wat betreft het beloofde "asbest-vrij" zijn van het schip.

U bent hier