h

Bestuursakkoord Amsterdam: Voorgekookt of uitgekookt?

8 februari 2007

Bestuursakkoord Amsterdam: Voorgekookt of uitgekookt?

Op 29 januari jl. heeft de deelraad het "Bestuursakkoord stad en stadsdelen 2006-2010" behandeld. In dit akkoord wordt de samenwerking tussen de centrale stad en de stadsdelen en tussen de stadsdelen onderling geregeld.

De dagelijkse besturen van de deelraden en het college van B & W willen op een aantal gebieden slagvaardiger gaan optreden. Zij hebben daartoe in het Bestuursakkoord een bindende vorm van samenwerken afgesproken. De SP is blij dat het uiteindelijk ook door de besturen zelf wordt gezien dat het deelraden systeem alleen maar tot versnippering van tijd en geld heeft geleid, terwijl de burger zelf tot op de dag van vandaag nog niets heeft gemerkt van de "democratie die dichter bij de burger moest worden gebracht".

Het nieuwe Bestuursakkoord zal weinig soelaas bieden. Het is niet veel meer dan een lapmiddel om een slecht systeem overeind te houden. De samenwerking waarover wordt gesproken klinkt mooi, maar de onprettige bijkomstigheid is dat dezelfde "samenwerking" van bovenaf wordt geregeld door bestuurlijke teams en portefeuillehouders waar nauwelijks democratische controle op mogelijk is. De portefeuillehouders overleggen blijven achter gesloten deuren en de notulen houdt men liever geheim.

De SP Oost/Watergraafsmeer wenst hier niet aan mee te werken. Wij juichen samenwerking toe, maar het zou veel beter zijn de democratische bevoegdheden terug te brengen naar de plek waar ze horen: De Centrale Stad! Nu zitten we opgescheept met portefeuillehouders die hun was niet buiten wensen te hangen.

Wij vragen ons ook af hoe de positie van een portefeuillehouder eruit zal zien, als hij of zij op "verzoek" van zijn collega portefeuillehouders tegen de belangen van het eigen stadsdeel moet beslissen. Martin Verbeet (voorzitter van het dagelijks bestuur, P.v.d.A.) beoordeelde deze bestuurlijke spagaat als een "theoretisch probleem". De meeste portefeuillehouders in onze stad horen bij dezelfde partij: de P.v.d.AAls alles al is voorgekookt heeft Martin Verbeet inderdaad gelijk en zullen er onderling weinig problemen ontstaan.

Voor de SP Oost/Watergraafsmeer is het laatste woord hierover nog niet gesproken. Wij hebben vooralsnog ingestemd met een motie van Meerbelangen waarbij in ieder geval iets meer (maar nog lang niet genoeg) openheid over de portefeuillehouders overleggen - de nieuwe besluitvorming in onze stad - zal worden gegeven.
Voor mensen die zich niet willen laten koeioneren hebben wij een goed advies: Sluit je aan bij de actie www.wegmetdedeelraden.nl!

U bent hier