h

Bewoners ParkStad verenigen zich

17 februari 2007

Bewoners ParkStad verenigen zich

De bewoners in Amsterdam Nieuw-West die geconfronteerd worden met de plannen van ParkStad weigeren zich door de woningcorporaties te laten wegjagen uit hun wijk. Een flink aantal bewoners en bewonersorganisaties hebben daarom besloten zich te verenigen. Samen willen ze een vuist maken tegen de corporaties en het gemeentebestuur die met hun plannen de wensen van de bewoners totaal negeren.

Tweede-Kamerlid Remi Poppe was vrijdag in Geuzenveld om de bewoners van Nieuw-West te wijzen op de mogelijkheden om zich te verzetten. Poppe wees op een aantal stadsvernieuwingsprojecten die drastisch gewijzigd zijn doordat de bewoners zich hadden verenigd. Recent is er in Amsterdam ook op die manier een succes geboekt in de Van der Pekbuurt in Noord.

De aanwezige buurtbewoners maken zich duidelijk zorgen over waar ze heen moeten. Ze voelen zich verlaten door de corporaties en politiek. Poppe: "Mensen worden opgejaagd en daarmee ontstaan er woonnomaden. De sociale cohesie verdwijnt op die manier geheel uit de wijken. Dit terwijl sloop vaak helemaal niet nodig is, omdat veel woningen te renoveren zijn. Het komende kabinet wil van deze 'probleemwijken' echte prachtwijken maken, als dit maar niet betekent dat de bewoners voor deze pracht moeten wijken."

In ParkStad wordt stukje bij beetje de stadsvernieuwing uitgevoerd. Doordat er geen samenwerkend verzet tegen deze plannen is, voelen veel bewoners zich machteloos tegenover de corporaties. De corporaties willen vooral zo min mogelijk met de bewoners praten. Poppe gaf de bewoners weer enige hoop door te wijzen op een passage uit het plan ParkStad waar staat dat als de omstandigheden veranderen de plannen ook kunnen veranderen. Poppe: "Deze omstandigheden kunnen we veranderen door een breed verzet te vormen. Op die manier zal het plan van Parkstad zich moeten gaan aanpassen aan de wijk, in plaats van de wijk aan het plan."

De SP zal de komende tijd het bewonersplatform in Nieuw-West ondersteunen. Ook voert de SP actie tegen de sloopplannen in Nieuw-West. Ook tegen de invoering van betaald parkeren om de plannen te kunnen bekostigen verzet de SP zich. Onder de titel "ParkStad: Niet zonder ons!" zal de SP doorgaan met actievoeren.

U bent hier