h

De Rooie Amsterdammer

6 februari 2007

De Rooie Amsterdammer

Deze week lag De Rooie Amsterdammer op de deurmat. Dé krant over de SP en Amsterdam met een scala aan indrukwekkende artikelen

Op de voorpagina wordt onder het mom De Socialen zijn de Liberalen gepasseerd! teruggeblikt op de geschiedenis van de SP, de extreme groei van de afgelopen tijd en natuurlijk de grote overwinning op de historische datum: 22 november 2006.

In het artikel Openbaar vervoer is logisch vervoer wordt uitgebreid besproken waarom het beleid van de gemeente met betrekking tot het openbaar vervoer volgens SP faalt. Voorbeelden zijn inkorting of zelfs opheffing van bus- en tramlijnen, uitbesteding van het vervoer aan particulieren die niet alleen eigen winstbelangen hebben, maar ook gebreken tonen en onzorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld leerlingenvervoer en aanvullend vervoer.
Verder is er natuurlijk de bouw van de Noord-Zuidlijn. Een project dat miljoenen kost, maar waarbij een verbinding tot stand komt die amper sneller is voor de reiziger.

SP uit haar bezorgheid over de zorgwekkende ontwikkelingen in de zorg in het gelijknamige artikel. Hierin wordt de WMO (Wet Maatschappelijke Ontwikkelingen) onder de loep genomen die 1 januari 2007 is ingegaan.

Manieren die bijdragen aan betere woonomstandigheden in Amsterdam zijn opgesomd in het Artikel Beter wonen in Amsterdam. Denk hierbij aan:
- rechtvaardige verdeling van de woningvoorraad
- het omvormen van leegstaande kantoorpanden
- meer renoveren en minder slopen
- spreiding van verschillende bevolkingsgroepen in de stad om verloedering tegen te gaan.

Tot slot wordt de Dienst Werk en Inkomen streng onder de loep genomen, die zeer gepast "De beerput van Aboutaleb" genoemd is.

We nemen afscheid van Jasper van Dijk en Sadet Karabulut die de Tweede Kamerfractie van de SP gaan versterken en we verwelkomen Willem Paquay en Maureen van der Pligt. Zij zullen zich gaan bezighouden met de portefeuilles 'Kunst en Bedrijven' en 'Sociale zaken en Onderwijs'.

Geschreven door: Lotte Mastwijk

U bent hier