h

Debat Spaarndammerbuurt - verslag

14 februari 2007

Debat Spaarndammerbuurt - verslag

"Wat is beter: arme mensen zonder schulden in een betaalbaar huurhuis laten wonen of rijke mensen doelbewust opzadelen met een enorme schuld bij de bank?" was één van de reacties van buurtbewoners

Deze bewoner doelde op het feit dat betaalbare sociale huurwoningen door de woningcooperaties gesplist, gerenoveerd, samengevoegd en tot slot, wanneer ze de gelegenheid krijgen, verkocht worden.

Op initiatief van de SP was er een debat gehouden in de Raadszaal over de renovaties in de Spaarndammerbuurt. Het debat was georganiseerd om met de betreffende buurtbewoners, ambtenaren, portefeuillehouders en woningbouwcoorporaties van gedachten te wisselen over de renovaties van de woningen in deze buurt, over zaken die goed gingen maar uiteraard juist meer over zaken die niet goed gegaan zijn.

De vertegenwoordigers van de woningbouwcooperaties Ymere, De Key en Rochdale hadden moeite om uit te leggen dat er gedwongen huisuitzettingen hebben moeten plaatsvinden. Dit ondanks toezeggingen van hun kant dat nooit zou geschieden. De pogingen van de woordvoerders om de hete brei te draaien leverden dan ook boze reacties op van de naar schatting 80 aanwezigen waarvan een groot deel bewoners.

SASH, Stop Afbraak Sociale Huisvesting, was ook met een delegatie en spandoeken aanwezig. Jan Harinck sprak ook in het forum. Helaas bleken er te weinig uren in een avond te passen om iedereen voldoende aan het woord te laten.

In elk geval is het duidelijk dat er geen richtlijnen bestaan voor het oprichten voor een bewonerscommissie en het opstellen van een soort van handleiding strekt dan ook tot aanbeveling.

Ook werd er een toezegging gedaan door de woordvoerder van woningcorporatie Ymere: "Vanaf nu zal Ymere naar de bewoners luisteren." Blijkbaar moet het eerst tot actie komen voordat een woningbouwcorporatie haar werk doet.

U bent hier