h

Geen asbestsanering Otapan in Noord!

8 februari 2007

Geen asbestsanering Otapan in Noord!

De zwaveltanker Otapan moet weg uit Amsterdam. Op de kade in Noord waaraan het schip ligt zijn onvoldoende voorzieningen aanwezig om de 77.000 kilo asbest aan boord op een risicoloze manier te verwijderen. Dat zijn de belangrijkste punten in het pamflet dat de SP deze week verspreidt in Tuindorp Oostzaan, Terrasdorp/ Hogeland en de studentenwoningen op de voormalige NDSM-werf. Deze buurten liggen het dichtst bij het schip.

De tekst van het pamflet:

Sloop Otapan niet in Noord

Al acht jaar biedt Amsterdam-Noord onderkomen aan de voormalige zwaveltanker Otapan. Turkije weigerde het schip omdat onderzoek heeft uitgewezen dat het 77.000 kilo asbest bevat. Dit asbest kan bij onzorgvuldige sloop verwaaien en is zeer kankerverwekkend.
Het ministerie van VROM is op zoek naar een bedrijf dat het schip kan saneren zonder het te slopen omdat de Turkse sloopwerf het terugeist zonder asbest. De kans bestaat dat die klus zal worden uitgevoerd aan de kade in Noord waar het schip nu ligt en waar ook de met asbest vervuilde Sandrien is gesloopt.

De SP vindt dit geen goed idee omdat
- de kade niet is ingericht voor de professionele sloop/sanering van schepen. Vooral niet als die schepen gevaarlijke giftige stoffen, zoals asbest, bevatten.

- er elders in Nederland gespecialiseerde sloopwerven met betere voorzieningen bestaan die het schip op een veilige manier kunnen saneren.

- Amsterdam-Noord al heel lang en tegen zijn zin thuishaven is van de Otapan. Ook het asbestschip Sandrien is hier gesloopt. Noord is niet het afvoerputje van de stad, laat staan van het land.

- wethouder Asscher aan Noord en de stad heeft beloofd dat de Otapan voor 1 juni 2007 vertrokken zal zijn. Maar sanering van 77.000 kilo asbest, verstopt tussen de wand van het schip en de zwaveltanks en de krap ingebouwde stoomketels, is binnen die termijn niet haalbaar.

Voor meer informatie over de Otapan en de gevaren van asbest:
www.amsterdam.sp.nl/asbest

Wilt u uw mening geven over de toekomst van de Otapan? Roep samen met ons de bestuurders van uw stadsdeel, de stad en staatssecretaris Van Geel ter verantwoording!

Stadsdeelvoorzitter Rob Post (PvdA),
post@noord.amsterdam.nl; 020-6349453
Wethouder Lodewijk Asscher (PvdA),
lasscher@bestuur.amsterdam.nl; 020-5522600
Staatssecretaris Pieter van Geel (CDA),
vrominfo@postbus51.nl; Postbus 20951 2500 EZ Den Haag; 070-3393939

De Otapan moet uit Amsterdam vertrekken!
Wij zullen hier ons best voor doen, hopelijk u ook.

Remi Poppe (Kamerlid SP)
Laurens Ivens (gemeenteraadslid SP Amsterdam)
Daniël Peters (fractievoorzitter SP Amsterdam-Noord)

U bent hier