h

Het Bestemmingsplan Borneo-Sporenburg en Fountainhead

8 februari 2007

Het Bestemmingsplan Borneo-Sporenburg en Fountainhead

In de Raadsvergadering van januari werd uitgebreid stilgestaan bij het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied Borneo-Sporenburg in het Oostelijk Havengebied. Over het algemeen een goed plan. Alleen heeft de SP felle kritiek op de manier waar op de bouw van de woonkolos Fountainhead er hier door het Dagelijks Bestuur wordt doorgedrukt.

Fountainhead is al lang een heet onderwerp in Zeeburg. In de oorspronkelijke plannen van het schiereiland Sporenburg was rekening gehouden met een groot superluxe appartementencomplex. Zo luxe en duur dat niemand er uiteindelijk belangstelling voor had. Daarom werd door een projectontwikkelaar een nieuw plan ontwikkeld. Tegen dit nieuw ontwerp kwam breed verzet uit de buurt: meer dan 200 bezwaren werden er ingediend.
De belangrijkste kritiek van de SP tegen de plannen voor het nieuwe Fountainhead is dat er veel meer woningen in dit kleine gebied komen dan ooit was bedoeld. Het weinige groen in de buurt wordt er aan opgeofferd, er zijn te weinig speelvoorzieningen voor kinderen en er zal een chaos ontstaan met teveel auto?s in dit kleine gebied.
Er zijn natuurlijk allerlei onderzoeken gedaan, maar de SP vind deze incompleet. Zoals bijvoorbeeld het windonderzoek. Bedoeld om te kijken of er door de bouw van een dergelijk groot gebouw op een schiereiland in het water geen gevaarlijke situaties zullen ontstaan. Uit het onderzoek bleek dat de omgeving van Fountainhead alleen veilig is als er direct volwassen bomen met een hoogte van 12 tot 20 meter geplant worden. Maar of die bomen in dit windrijke gebied met de huidige ondergrond wel geplant kunnen worden is niet onderzocht.
De kans bestaat dat het, als het behoorlijk waait en dat doet het regelmatig, dus gewoon niet veilig wordt rondom Fountainhead. Vooral onveilig voor de kinderen omdat er een kinderspeelplek gepland is aan het water. Bovendien zijn in het gebouw zelf acht schoollokalen gepland met de ingang op de meest winderige hoek.
Tegelijk zijn er nog steeds vragen over de luchtkwaliteit in het gebied door de toename van het verkeer.
Daarnaast komen er bovengronds tot aan de vijfde verdieping van het gebouw parkeergarages in Fountainhead. Elders in de stad is men al lang op dit soort bouw teruggekomen: dit soort parkeergarages zijn een aanslag voor de buurt, ze zijn lelijk en trekken onveiligheid aan. Parkeren ondergronds zou natuurlijk veel beter zijn geweest, maar de projectontwikkelaar koos voor de goedkoopste en lelijkste oplossing.

Het beton dat Fountainhead heet)

Maar zeker zo belangrijk is dat dit bestemmingsplan voorbij gaat aan de bezwaren van de buurt. De vereniging Stop Fountainhead voert diverse bezwaarprocedures tegen Fountainhead. Maar die procedures dreigen nu doorkruist te worden door het nieuwe bestemmingsplan. Het is heel goed mogelijk dat de rechter op diverse punten gehoor zal geven aan de goed onderbouwde bezwaren van Stop Fountainhead. Daarmee wordt ook de status van het bestemmingsplan onduidelijk.
Een motie van de SP om het bestemmingsplan goed te keuren, maar om alle onderdelen die betrekking hebben op Fountainhead aan te houden tot er uitspraak is over de juridische procedures, werd door de meerderheid van de Raad verworpen.

Maar daarmee is de kwestie Fountainhead niet afgerond. Het bestemmingsplan moet nog goedgekeurd worden door Provinciale Staten. Binnenkort zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en met een sterker SP-fractie hier hopen we alsnog de bouw van Fountainhead in deze vorm tegen te houden.

Mark van Dongen

U bent hier