h

Hoezo, schone lucht..?

27 februari 2007

Hoezo, schone lucht..?

Het wonen in de buurt van een drukke snelweg staat gelijk aan het roken van zeventien sigaretten per dag. Toch brengen veel ouders hun kind met de auto naar school. Het stadsdeel wil de mensen met een campagne bewuster maken van het feit dat we schone lucht "met zijn allen maken". Dus geen kleine ritjes meer binnen het stadsdeel.

De geveltuinendag en de bomenplantdag wil men dit jaar ook aanwenden om deze campagne te ondersteunen. Verder zal er in september een autoluwe week worden gehouden. Dat zou de mensen toch aan het denken moeten zetten.

Jammer genoeg is het beleid van het stadsdeel zelf tegendraads aan hun mooie streven naar schone lucht. Het heeft weinig zin om te proberen de bewustwording van de burger met dure campagnes te vergroten, terwijl het autogebruik tegelijkertijd juist wordt aangemoedigd door een Albert Heijn met parkeergarage te plannen. Zo wordt de verleiding voor het maken van korte ritjes wel erg groot en dat was nou net niet de bedoeling van de campagne.

Wat moeten we trouwens denken van die enorme parkeergarages onder de HvA die straks veel verkeer van buiten Oost/Watergraafsmeer zullen aantrekken. Het deelraadsbestuur is toch niet vergeten dat de ingang van een van deze garages op niet meer dan vijftg meter van een openbare school ligt?

Samen zorgen voor schone lucht wil de SP ook graag kunnen terugzien in het beleid, zodat het niet alleen bij woorden blijft. Niks doen, behalve geld uitgeven aan luchtkwaliteitsonderzoek en zinloze campagnes is voor ons geen optie.

Overigens zouden schooldirecties ouders best kunnen aanspreken op het feit dat lopen of fietsen veel beter is voor een kind dan gebracht worden met de auto...Of wil de deelraad daar ook eerst onderzoek naar doen?

U bent hier