h

Noord 'schenkt' Ymere en ING 40.000 euro

18 februari 2007

Noord 'schenkt' Ymere en ING 40.000 euro

Tot verbazing van de SP heeft een meerderheid van de deelraad van Amsterdam-Noord ingestemd met een bijdrage van 40.000 euro voor een promotiehuisje voor de nieuwe dure wijk Overhoeks. Volgens de SP is de bijdrage niets anders dan een subsidie voor woningcorporatie Ymere en projectontwikkelaar ING Real Estate.

Het Dagelijks Bestuur van Noord vroeg de deelraad woensdag in te stemmen met overheveling van het bedrag uit het mislukte project 'economische kansenzones' naar het nieuwe informatiecentrum Overhoeks. In dit informatiecentrum, dat op 8 maart wordt geopend, zullen Ymere en ING uitleg geven over de toekomstige inrichting van het voormalige Shell-terrein.

Uit navraag door de SP-fractievoorzitter Daniël Peters bleek dat het centrum 200.000 euro gaat kosten en dat het ook zou worden aangelegd als het stadsdeel geen bijdrage zou leveren. Maar volgens het DB moest Noord het bedrag betalen om een goede relatie met de commerciële partners te onderhouden. Op de vraag van de SP of Noord op grond van die goede relatie dan ook meer sociale huur op Overhoeks zou kunnen afdwingen, werd niet gereageerd door stadsdeelvoorzitter Rob Post. Desalniettemin stemden vrijwel alle partijen in de deelraad met het plan in.

De SP vreest dat Overhoeks een duur 'yuppendorp' wordt, onbetaalbaar voor veel Noorderlingen en andere Amsterdammers. In de plannen voor Overhoeks is slechts 20 procent sociale huur ingetekend. De SP vindt dat veel te weinig.

U bent hier