h

Splitsing van woningen werkt asociaal verhuurgedrag in de hand

18 februari 2007

Splitsing van woningen werkt asociaal verhuurgedrag in de hand

Op 13 februari waren Remine Alberts (fractievoorzitster SP gemeenteraad Amsterdam) met Fred Gersteling (Amsterdams SP kandidaat voor de Provinciale Staten Noord-Holland) op werkbezoek bij de Kerngroep Centrum waarbij huurdersbelangen centraal stonden. Het bezoek werd begeleid door Marnix Bruggeman (fractievoorzitter SP deelraad Centrum) en Jan Sizoo en Marga Reus die met Edith Hofman het bezoek hadden voorbereid.

Als eerste werd een huurder bezocht die uit zijn sociale huurwoning wordt weggepest door de verhuurder. De verhuurder heeft een splitsingsvergunning aangevraagd en een lege woning levert veel meer op dan een bewoonde.

Daarna werd een bezoek gebracht aan het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal. Hier werd informatie vertrekt over het werk van het Meldpunt en werd duidelijk hoeveel klachten er binnen zijn gekomen over pesterijen van bewoners in verband met splitsing. Het Meldpunt wijst de huurders op hun rechten, waardoor zij sterker staan in onderhandelingen met de verhuurder.

Als laatste werd een bezoek gebracht aan de Huurdersverening Centrum. Ook hier werd voorlichting gegeven aan de delegatie over de schrijnende klachten die de vereniging en huurteams in het Centrum van huurders te horen krijgen en de wijze waarop zij deze huurders proberen bij te staan.

Om 20.00 uur was er een openbare bijeenkomst in P96, een caf aan de Prinsengracht. In haar inleiding als voorzitster van de avond gaf Remine Alberts aan "behoorlijk geschrokken te zijn. Er is sprake van grove speculatie. De splitsingswet heeft negatieve effecten tot gevolg. Panden veranderen drie, vier keer van eigenaar, waarbij de prijs van het pand vaak tonnen euro's duurder wordt; de koop- en huurprijzen, die daarna per appartement gevraagd worden zijn enorm hoog; de bewoners worden met pesterijen en intimidatie onder druk gezet om te vertrekken. De lijst met misstanden blijkt erg lang.

Daarna kwamen huurders aan het woord. Uit hun verhalen bleek dat veel particuliere huizen in verkeerde handen vallen. Om de woningen leeg te krijgen worden huurders gentimideerd en weggepest, waardoor het woongenot en recht op wonen worden aangetast. Er zijn panden, die worden gebruikt voor drugshandel en witwasserij. Als bewoners dan naar de politie gaan, wordt de aangifte niet opgenomen en wordt er niet ingegrepen. Bij klachten beloven ambtenaren er naar te kijken, waarna er of niets gebeurt of pas vele maanden later. Uit de verhalen wordt ook duidelijk dat het stadsdeelbestuur veel meer zou kunnen doen om de schadelijke effecten van splitsen tegen te gaan. Zoals strenger handhaven bij vergunningen en het inschakelen van de officile instanties bij twijfel of bij vermoeden van louche transacties.

Het laatste deel van de avond werd besteed aan de Provinciale Staten verkiezingen met een woord van Fred Gersteling. Ook Anja Meulenbelt was aanwezig om het belang van de Eerste Kamer voor de SP te benadrukken. Lees haar impressie op haar weblog

Al met al een geslaagde dag. Maar we zijn nog niet klaar. We gaan zeker verder met actie voeren op straat en zowel de deelraad als de gemeenteraad zullen er langs politieke weg alles aan doen om de intimidatie praktijken van louche verhuurders uit te bannen en splitsing van nog meer sociale huurwoningen te voorkomen!

U bent hier