h

Enquête onderhoud woningen Noorlandercomplex

17 maart 2007

Enquête onderhoud woningen Noorlandercomplex

Versleten keukenblokken, lekkende daken, tocht en vocht. Het is slechts een greep uit de tientallen reacties van bewoners van het Noorlandercomplex op de vraag hoe het met hun huizen gesteld is. De SP houdt een enquête om de klachten over gebrekkig onderhoud in de karakteristieke buurt in Oud-Noord goed in kaart te brengen.

Het Noorlandercomplex behoort toe aan woningcorporatie Eigen Haard. Sinds begin jaren '80 is er geen groot onderhoud meer gepleegd. Daardoor verkeren verschillende huizen in zeer slechte staat. Eigen Haard heeft herhaaldelijk beloofd de panden aan te pakken, maar tot nu toe is er niets gebeurd. Wel staan tientallen huizen leeg in de buurt, wat veel bewoners onaangenaam vinden.

De SP wil uit de klachten over het onderhoud een zwartboek samenstellen en in april aanbieden aan portefeuillehouder Chris de Wild Propitius van Volkshuisvesting. De SP wil niet alleen dat de panden eindelijk goed worden aangepakt, maar ook dat bewoners niet extra worden aangeslagen voor het wegwerken van dit achterstallig onderhoud.

U bent hier