h

Geen marktwerking in welzijn en zorg in Zeeburg

25 maart 2007

Geen marktwerking in welzijn en zorg in Zeeburg

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zeeburg gaat E1,2 miljoen bezuinigen op het welzijnswerk in Zeeburg. Om die bezuiniging te bereiken, gaat het welzijnswerk op de schop. Hierdoor staan zowel de voorzieningen voor de bewoners als het werk van de welzijnswerkers onder druk. De SP in Zeeburg heeft hiertegen in de deelraad protest aangetekend. Als er bezuinigd moet worden, dan kan dat ook op andere manieren. Bijvoorbeeld door het absurde plan in te trekken om de goede en betaalbare huurwoningen in het Borneoblok op het Javaplein te slopen en daarvoor in de plaats dure koopwoningen en een overbodige nieuwe bibliotheek te bouwen.

Aanbesteden
Het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om het werk in Zorg en Welzijn te gaan aanbesteden. Dit houdt in dat allerlei welzijnsorganisaties een bod mogen uitbrengen op het welzijnswerk van Zeeburg.
Het koppelen van het aanbesteden aan de vernieuwing is een politieke keuze van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zeeburg. Er is geen enkele reden waarom vernieuwing zou moeten samengaan met aanbesteden. Door de aanbesteding worden bestaande instellingen in zorg en welzijn gedwongen zich als een commercieel bedrijf te gaan gedragen. Aanbesteden betekent in veel gevallen dat commercile aanbieders zo laag mogelijk inschrijven voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dat gaat meestal ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening en van de arbeidsvoorwaarden van degenen die het werk doen. Verbeteren van het buurthuiswerk, het kinderwerk, het jongerenwerk, sport en voorzieningen voor ouderen kan met de bestaande organisaties net zo goed. De SP vindt dat de overheid moet zorgen voor publieke voorzieningen. Het aanbesteden van het welzijnswerk, de maatschappelijke dienstverlening, het opbouwwerk en sport betekent dat deze voorzieningen uitgeleverd worden aan de markt. De SP wil dat voorkomen.

Weinig doordacht
De SP vindt de beslissing van de meerderheid van stadsdeelraad Zeeburg om onder grote tijdsdruk het welzijnswerk te gaan aanbesteden onverantwoord. Het is nog steeds niet duidelijk hoe het nieuwe welzijnswerk er precies uit moet zien. Het stadsdeel weet zelf nog niet eens welk armoedebeleid het wil voeren.
Hoe ingewikkeld wil het stadsdeel het zichzelf maken? Het gaat hier om een grote bezuinigingsoperatie die het stadsdeel wil bereiken met een onbekende aanbieder in een nieuwe samenwerkingsconstructie voor de komende vier jaar. Door de grote tijdsdruk is de kans op te snelle en ondoordachte beslissingen groot.

Vrijwilligers en mantelzorgers
Het stadsdeel gaat de bezuiniging voor een groot deel doorvoeren door het professionele zorg- en welzijnswerk te vervangen door onbetaalde mantelzorg en vrijwilligerswerk. Natuurlijk vindt ook de SP dat mantelzorgers en vrijwilligers op alle mogelijke manieren ondersteund moeten worden en onbelemmerd hun belangrijke werk moeten kunnen doen. Maar veel maatschappelijke diensten op het gebied van zorg, welzijn, opbouwwerk, sport, armoedebestrijding, participatie en integratie moeten nou eenmaal door professioneel opgeleide mensen verricht worden. Door de nadruk op vrijwilligerswerk en mantelzorg ten koste te laten gaan van het professionele werk, neemt het dagelijks bestuur van stadsdeel Zeeburg een groot risico. De SP maakt zich hierover grote zorgen.

Welzijnswerkers
De aangekondigde bezuinigen en aanbesteding veroorzaakt binnen het bestaande welzijnswerk veel onrust. Zeeburg is het faillissement van welzijnsstichting Alcides nauwelijks te boven of prompt is de toekomst weer onzeker.
De welzijnswerkers proberen zo goed mogelijk hun werk te doen. Dat betekent dat zij mensen die nu kwetsbaar zijn, of dat in de toekomst wellicht zullen worden zo goed mogelijk van dienst zijn. Hun werk komt nu opnieuw onder druk te staan.
Gelukkig is de raad het met de SP eens dat de Stichting Welzijn aan het IJ, die nu het welzijnswerk in Zeeburg verzorgt, niet op voorhand moet worden uitgesloten om het welzijnswerk in Zeeburg te kunnen blijven verzorgen.
De SP vindt ook dat het stadsdeel niet mag sollen met het huidige personeel van de welzijnsinstellingen. Het dagelijks bestuur van Zeeburg wil zich alleen verplichten tot de wettelijke regels. Volgens de SP moet in elk geval de werkgelegenheid van de huidige werkers in zorg en welzijn gegarandeerd zijn. Hierin staat de SP in de deelraad echter alleen.

De komende weken vinden er vier inspraakbijeenkomsten plaats over de toekomst van het zorg- en welzijnswerk in Zeeburg:
Dinsdag 20 maart, basisschool De Evenaar, Ambonplein 59
Donderdag 22 maart, Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34
Maandag 2 april, Open Haven Museum, KNSM-laan 311
Woensdag 4 april, Het Gemaal, Zeeburgerdijk 52
Alle avonden beginnen om 19.30 uur
Geef uw mening en zorg ervoor dat het belangrijke werk op het gebied van zorg en welzijn in Zeeburg niet ten prooi valt aan de markt.

Voor meer informatie
Helmie Bijleveld, SP-deelraadslid, tel. 06 24 76 4004
Yvon den Biezen, SP duoraadslid, tel. 419 65 22

U bent hier