h

Niet knippen in de strekdam bij IJburg!

20 maart 2007

Niet knippen in de strekdam bij IJburg!

Rond honderd Amsterdammers kwamen zondag 4 maart op initiatief van de SP in Zeeburg naar het begin van de strekdam bij IJburg om te protesteren tegen het opknippen van de dam. B&W van Amsterdam besloten half februari om 200 meter te verwijderen uit de twee kilometer lange strekdam.

De opening die daardoor ontstaat is bedoeld als kortere vaarroute naar de Oranjesluizen voor de pleziervaart vanuit IJburg. Alleen het eerste deel van de strekdam, met een lengte van 1200 meter, zou nog toegankelijk blijven voor wandelaars. Het tweede deel wordt uitgebreid tot een natuureiland, ter compensatie voor de aanleg van IJburg. Na een aantal praatjes wandelden de aanwezigen over de strekdam, waarop met roodwitte linten en SP-vlaggen het toekomstige gat in de dam was gemarkeerd. Uiteraard ontbrak de traditionele tomatensoep niet.

Woensdag 21 maart is de volgende fase: dan vergadert de commissie Ruimtelijk Ordening van de Centrale Stad over het lot van de strekdam. Hier zullen we onze argumenten tegen het maken van een gat in de strekdam naar voren brengen.
Het argument van GroenLinks wethouder van Maarten van Poelgeest dat er door het opknippen juist aan natuurontwikkeling wordt gedaan, is onzin. Het probleem voor het milieu van het IJmeer na de ontwikkeling van IJburg is vooral de sterke achteruitgang van de waterkwaliteit. De ontwikkeling van een eerder vogeleiland, de Hoeckelingsdam voorbij Durgerdam, heeft juist geen verbetering van de waterkwaliteit tot gevolg gehad. Deze verslechtert steeds meer waardoor de visstand en het andere leven in het water achteruit gaat. Ook voor vogels zal dit verdwijnen van hun voedsel slecht zijn. Het geld dat de gemeente wil besteden aan het openknippen van de strekdam moet daarom juist gebruikt worden voor maatregelen om de kwaliteit van het water te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door bredere rietzones te creren langs de eilanden van IJburg, langs de strekdam en elders.
In ieder geval is het verkleinen van een bestaand natuurgebied met 200 meter geen natuurontwikkeling. De huidige strekdam is zowel een ruig natuurgebied als cultuurhistorisch van belang. Diverse Nederlandse schrijvers als Nescio en Jac P.Thijsse hebben over dit gebied gechreven. Het is goed als er in het IJmeer aan natuuronwikkeling wordt gedaan, maar bestaande natuurgebieden moeten met rust gelaten worden.

En mocht deze nieuwsbrief jullie nog op tijd bereiken: de commissie Ruimtelijke Ordening vergadert op 21 maart in zaal 0239 van 13.30 tot 16.00 uur in de Stopera. Vanaf de publieke tribune is steun te geven aan het verzet tegen het vernielen van de strekdam.

Mark van Dongen

U bent hier