h

SP betreurt gedwongen sluiting horeca Venserpolder

12 maart 2007

SP betreurt gedwongen sluiting horeca Venserpolder

Stadsdeel Zuidoost wil de vier horecazaken aan de Aghatha Christiesingel in winkelcentrum Venserpolder geen vergunning meer verlenen omdat het Stadsdeel vindt dat de cafs en restaurants overlast veroorzaken en verkeerd publiek aantrekken.

De SP betreurt het dat de ondernemers hun bestaan onmogelijk wordt gemaakt en is van mening dat het Stadsdeel mensen niet zomaar op straat mag zetten. Het sluiten van winkels of het laten verdwijnen van ondernemers is geen oplossing voor het probleem. De SP vindt dat de overlast aangepakt moet worden door meer voorzieningen te creren zoals activiteitencentra, sport en cultuur voor de jongeren in combinatie met een effectief handhavings beleid.

Deze ondernemers zitten al vanaf 1991 op deze plek. Elk jaar wordt de vergunning verlengd, maar in januari 2007 hebben ze plotseling van het Stadsdeel vernomen dat ze met hun zaak niet meer mogen doorgaan omdat volgens het DB de horeca op deze plek gedoogd werd terwijl daar in zestien jaar nooit iets over werd gezegd. Het DB meent dat deze cafs en restaurants overlast veroorzaken en verkeerd publiek aantrekken. De ondernemers denken dat deze argumenten een smoes zijn om heel goedkoop van hen af te komen. De ondernemers zijn van mening dat de overlast wordt veroorzaakt door de hangjongeren die hun biertje van de Super de Boer op de hoek kopen en vervolgens bij de winkels rondhangen. Ze kunnen nergens terecht, daarom hangen ze maar wat in de buurt rond.

De SP vindt dat als het DB pers wil dat de ondernemers daar verdwijnen dat ze dan een eerlijke kans moeten krijgen om ergens anders opnieuw te beginnen en dat ze voor de kosten gecompenseerd moeten worden.

Einde persbericht

" Deze vragen wil Noush Saranjam SP fractievoorzitter in het vragenhalfuurtje van de commissie Middelen & Veiligheid van 15 maart 2007 aan portefeuillehouder mw. Sweet stellen.".

1 De ondernemers zitten al vanaf 1991 op deze plek; waarom moet nu ineens de vergunning worden ingetrokken?

2 Waarom denkt het DB dat de ondernemers de oorzaak zijn van de overlast en niet de hangjongeren?

3 Hoe vaak zijn de ondernemers gewaarschuwd en waarom denkt u dat de ondernemers niets met de waarschuwingen hebben gedaan?

4 Zou de aanwezigheid van een goedlopende horeca niet ook juist de veiligheid en leefbaarheid van de wijk kunnen bevorderen?

5 Volgens de ondernemers heeft het Stadsdeel beweerd dat horeca op deze plek gedoogd is terwijl het er eigenlijk niet past, op welk bestemmingsplan baseert u dat?

6 Als geen horecavergunning meer wordt verleend, wat komt er dan voor in de plaats?

7 Wat gaat het stadsdeel doen voor de gedupeerde ondernemers en het personeel (20 man) dat plotseling op straat komt te staan?

8 Wat is het plan van het Stadsdeel voor Venserpolder op langere termijn, komt er bijvoorbeeld ruimte voor winkels aan de andere kant van Venserpolder zoals de SP in november 2006 heeft gevraagd?

U bent hier