h

SP boos op PvdA om slappe houding tegen woningsplitsing

30 maart 2007

SP boos op PvdA om slappe houding tegen woningsplitsing

De PvdA in stadsdeel Centrum wil zelf niets doen tegen het opsplitsen van huurpanden in koopappartementen. De PvdA stemde tegen het voorstel van de SP om te onderzoeken of het splitsen in Centrum gestopt kan worden.

Met een splitsingsvergunning van het stadsdeel kunnen huurwoningen voor veel geld worden verkocht als appartementen. De SP wil daar vanaf, omdat een flink aantal particuliere huiseigenaren en speculanten na het verkrijgen van een splitsingsvergunning huurders intimideert en pest om ze weg te krijgen. Op dit moment wachten nog 475 splitsingsaanvragen op een beslissing van het stadsdeel. Als deze splitsingen doorgaan, verdwijnen nog weer 475 woningen uit de betaalbare huursector. Betaalbare woningen in het centrum veranderen door splitsing in dure koopappartementen, die niet alleen voor starters, maar ook voor de middeninkomens onbetaalbaar zijn. De SP wilde onderzocht hebben welke juridische mogelijkheden er zijn hieraan een halt toe te roepen.

PvdA-fractievoorzitter Gijs Korthof had aanvankelijk het voorstel van de SP sympathiek genoemd. Later zei hij dat hij zijn fractiestandpunt af zou laten hangen van de mening van PvdA-portefeuillehouder Els Iping. Zij zegde toe dat ze de problemen van huurders wil aankaarten bij het gemeentebestuur en de andere stadsdelen. Tegelijk beweerde ze dat stoppen met splitsen niet mogelijk is: "Het kan niet. Het mag niet." SP-deelraadslid Nelly Duijndam zegt achteraf: "Daarmee gaf ze al bij voorbaat aan dat ze geen zin heeft in creatief onderzoek naar de juridische haalbaarheid van stoppen. Centrum mag zijn splitsingsvergunningen bijvoorbeeld overhevelen naar een ander stadsdeel waar niks te splitsen valt. Maar de uitspraken van Els Iping waren voor de PvdA-fractie genoeg om ons voorstel volgzaam af te stemmen. Door de tegenstem van de PvdA is ons voorstel verworpen. De PvdA-fractieleden lopen blindelings achter hun portefeuillehouder aan. We hebben tijdens een schorsing in overleg met de PvdA ons voorstel nog aangepast. Dan stemmen ze uiteindelijk toch tegen iets waar ze sympathiek tegenover staan. Natuurlijk is het mooi dat dankzij de SP het probleem nu bij de centrale stad wordt aangekaart. Maar het is zwak, om het niet tegelijk als stadsdeel zelf op te willen pakken."

U bent hier