h

Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 7 maart 2007

3 maart 2007

Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 7 maart 2007

SP-stemmers weer bedankt. Van de stemmers hebben 22,6 % in Westerpark weer op de SP gestemd, bijna evenveel als bij de Tweede Kamer verkiezingen in 2006.

Als er nu gemeenteraadsverkiezingen waren geweest dan was de SP bij deze uitslag weer de tweede partij geworden. Ook in Westerpark is PvdA
net als landelijk en als in Amsterdam de grote verliezer. De PvdA zou haar eerste plaats verliezen aan GroenLinks.

De meeste SP-stemmers wonen in de Spaarndammerbuurt en Staatsliedenbuurt. Het opkomstpercentage voor ons stadsdeel bedroeg 69,3%.

U bent hier