h

Veel protestwandelaars op strekdam bij IJburg

7 maart 2007

Veel protestwandelaars op strekdam bij IJburg

Rond honderd Amsterdammers kwamen zondag 4 maart op initiatief van de SP in Zeeburg naar het begin van de strekdam bij IJburg om te protesteren tegen het opknippen van de dam. B&W van Amsterdam besloten half februari om 200 meter te verwijderen uit de twee kilometer lange strekdam. De opening die daardoor ontstaat is bedoeld als kortere vaarroute naar de Oranjesluizen voor de pleziervaart vanuit IJburg. Alleen het eerste deel van de strekdam, met een lengte van 1200 meter, zou nog toegankelijk blijven voor wandelaars. Het tweede deel wordt uitgebreid tot een natuureiland, ter compensatie voor de aanleg van IJburg. Na een aantal praatjes wandelden de aanwezigen over de strekdam, waarop met roodwitte linten en SP-vlaggen het toekomstige gat in de dam was gemarkeerd. Uiteraard ontbrak de traditionele tomatensoep niet.

Mark van Dongen, SP-fractievoorzitter in stadsdeel Zeeburg, liet de aanwezigen weten dat voor hem de knip in de dam geen natuurcompensatie is. "Tweehonderd meter afhalen van een bestaand natuurgebied is geen compensatie," zei Van Dongen. Hij wil de strekdam laten zoals die nu is: een ruig natuurgebied voor planten, dieren en wandelaars. "We moeten zuinig zijn op bestaande natuurgebieden."
Volgens de SP-fractievoorzitter is nog helemaal niet onderzocht wat de gevolgen van het gat in de strekdam worden. "Hierdoor ontstaan andere stromingen, die nadelig kunnen zijn voor het watermilieu. Bovendien creert het college hiermee een gevaarlijk punt omdat de pleziervaart de hoofdvaarroute van de beroepsvaart gaat kruisen. Voor het compenseren van de verloren gegane natuur door de aanleg van IJburg zijn andere mogelijkheden, zoals extra rietkragen en nieuwe vogeleilanden op andere plekken. Dat moeten we eerst onderzoeken."

Van Dongen is een van de Amsterdammers die bezwaar hebben gemaakt tegen de kapvergunning van 55 bomen op de strekdam. Die vergunningaanvraag loopt vooruit op het besluit dat de gemeenteraad van de centrale stad nog moet nemen. Op woensdag 21 maart vergadert de raadscommissie Ruimtelijke Ordening over de strekdam. Op de vergadering kunnen burgers inspreken om hun bezwaren tegen het gat in de strekdam kenbaar te maken.

Freelance journalist Herman Vuijsje vertelde de uit de hele stad toegestroomde belangstellenden dat hij zich al een tijd zorgen maakt over het doorsnijden van de strekdam. Hij vindt de knip in de dam overbodig en hij vindt het onzin dat eigenaren van bootjes niet om de strekdam heen zouden willen varen naar de Oranjesluizen. Vuijsje heeft er bezwaar tegen dat natuur- en milieufreaks steeds meer de dienst uitmaken, waardoor een cultuurhistorisch monument als de strekdam zou moeten worden vernietigd. Over de verantwoordelijke GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest heeft Vuijsje geen goed woord over. "In de Verenigde Staten bestaat een verwensing die luidt: 'I wish you a long walk on a short pier.' Dat wens ik Van Poelgeest ook toe als hij vindt dat wandelaars de overblijvende 1200 meter strekdam in het vervolg maar twee keer heen en weer moeten lopen."

Vuijsje heeft samen met fotografe Marian Van Rijk op maandag 2 april in het Parooltheater een debat georganiseerd over de strekdam. Samen met Van Rijk publiceerde hij al eerder het boek Schuifgroen, waarin hij wandelingen langs de randen van Amsterdam beschrijft. Een van die wandelingen gaat over de strekdam bij IJburg.

Durgerdammer Kees van Baalen, gepensioneerd civiel ingenieur, las een passage voor uit de Titaantjes van schrijver Nescio. Daarin komt op een van de vele wandelingen van de 'jongens' de strekdam voor. "Tegen 7 uur weer aan den dijk van de Zuiderzee. Bewolkt, druilering, aanvankelijk in het Noorden nog iets gebroken met wat gouden streepjes. Sterke geur van riet en water. Zacht en melancholiek en troostend water. Links donker, midden wit, rechts weer donkerder. Beperkt zicht, slechts een flauw vermoeden van Muiden, Durgerdam en de IJdoorn. Water, streep van den strekdam, een smal streepje wit (water) en een flauw iets geaccidenteerd streepje (de IJdoorn) met den vuurtoren aan het oostelijk eind. Een heimachine lag te stoomen op het water en de donkere rook, een lange, dunne veeg, woei naar het Weten, langs het licht van den vuurtoren dat er door heen knipperde. Trs fin de saison. Beaut mourante in een wereld van plurken."

Van Baalen gaf tijdens de wandeling een toelichting op de gevolgen van het gat in de strekdam. Door de toegenomen stroming zal het slib aan de hoger gelegen kant van IJburg steeds opnieuw zorgen voor het dichtslibben van de vaargeul door het gat. Er zal heel vaak gebaggerd moeten worden om de vaargeul bevaarbaar te houden. "Dat is een taak van Rijkswaterstaat, dat ons allemaal veel geld gaat kosten," zei Van Baalen.

Als laatste spreker kreeg Fred Gersteling het woord. Hij is kandidaat voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Gersteling maakte duidelijk dat ook de provincie betrokken is bij de aanleg van compensatie-natuur voor IJburg. "Maar als ik aanstaande woensdag gekozen wordt in de Provinciale Staten, zal ik mij er zeker voor inzetten dat het onzalige plan om een gat in de strekdam te maken van tafel gaat."

Uiteindelijk bleken 120 mensen hun handtekening gezet te hebben tegen het gat in de strekdam.

U bent hier