h

Actie Openheid over Iraq! in West

11 april 2007

Actie Openheid over Iraq! in West

Ook in West is de SP druk bezig met de landelijke handtekeningenactie om openheid te eisen over de rol van ons land in de Iraq oorlog. Is die rol ook in militaire zin veel groter dan het kabinet wil toegeven? Heeft Nederland niet vl te snel de beslissing genomen aan deze oorlog deel te nemen? Terwijl de directe gronden voor militair optreden vals bleken te zijn? Belemmert of bevordert het militaire optreden de verdere ontwikkeling van Iraq?

Hoe de uitkomst van een mogelijk onderzoek ook zal zijn, het is natuurlijk op zijn minst belachelijk dat het huidige kabinet, inclusief de PvdA, deze tot nu toe heeft tegengehouden. Terwijl de discussie en onderzoek in de USA en Groot-Brittannië zélf volop bezig zijn.

De handtekingenactie valt in West in goede aarde. Zo zijn op het Bos en Lommerplein door een 15-tal SP-ers al enige honderden handtekeningen opgehaald.

Grappig was wel dat dit inmiddels roemruchte plein landelijk zó bekend is dat het NOS journaal deze marktactie als het officiële begin van de landelijke actie beschouwde. Het was zelfs de opening van het 8 uur journaal! En ja, dat de SP met deze actie tegen de PvdA "aanschopt" ligt toch echt in eerste instantie aan de rol van de PvdA zlf!

U bent hier