h

Alweer betaald parkeren alarm in Nieuw-West

12 april 2007

Alweer betaald parkeren alarm in Nieuw-West

Op 18 april besluit het Stadsdeel Slotervaart over het invoeren van betaald parkeren in een deel van Slotervaart. Niet in heel Slotervaart. Dat op zich is al merkwaardig. Voeg daar dan bij dat het Deelraadsbestuur "tekort aan parkeerplaatsen" en "overlast van parkeerders uit aangrenzende stadsdelen" aanvoert als dringende reden om betaald parkeren te gaan invoeren.

In maart attendeerde de SP, met een pamflet onder de ruitenwissers van auto's,de bewoners van de getroffen gebieden in Slotervaart op het voornemen van hun bestuur en riep hen op massaal hun protest te laten horen tijdens een inspraakavond in maart. Die oproep was niet aan dovemansoren. De zaal was overvol en de protesten niet van de lucht. De verantwoordelijke bestuurder Ineke Ketelaar had zichtbaar moeite om de gefundeerde protesten van de bewoners te beantwoorden. En sloot toen maar af met de gevleugelde woorden "En toch hebben wij besloten dat betaald parkeren gaat worden ingevoerd".

Volksvertegenwoordigersdemocratie en arrogantie anno 2007 ten top dus.De SP ging dus vanavond weer de straat op met een oproep aan de bewoners om toch vooral de stadsdeelraadsvergadering op 18 april in grote getale te bezoeken en weer protest te laten horen. 5000 pamfletten werden vanavond onder de ruitenwissers van 5000 auto's gestopt.

De SP is van mening - en een grote meerderheid van de bewoners ook - dat er geen enkele gegronde reden is voor het invoeren van betaald parkeren in Slotervaart. Behalve misschien het feit dat de onderliggende reden een budgetaire reden is. Voortkomende uit de afspraken die zijn gemaakt met woningcorporaties omtrent de Parkstad Stadsvernieuwingplannen en de verdeling van de daarvoor bestemde gemeenschapsgelden richting woningcorporaties.

Het antwoord daarop is van belang. Dat is waarom de SP alle bewoners weer oproept om zich te weren en hun volksvertegenwoordigers te laten weten dat "hun stem telt" ook en vooral na de verkiezingen.

U bent hier