h

Discussiebijeenkomst WMO

18 april 2007

Discussiebijeenkomst WMO

Op donderdag 19 april organiseert Assadaaka een discussiebijeenkomst over de WMO. SP-deelraadslid Helmie Bijleveld zal in het forum deelnemen aan de discussie over de invoering van de WMO die in Zeeburg gepaard gaat met grote bezuinigingen op het welzijnswerk n met het in de verkoop gooien van dat welzijnswerk.

"De maatschappij verandert. Met behulp van de WMO wil de politiek een civil society realiseren, een maatschappij waarin de burgers verantwoordelijkheid voor elkaar nemen en voor elkaar zorgen. In Zeeburg wil men de invoering van de WMO koppelen aan een bezuiniging van 1,2 miljoen euro op welzijn. Dat betekent: minder professionele ondersteuning en hulp voor bewoners. Hulp en zorg aan elkaar bieden kun je niet afdwingen of verplicht stellen. Dat moet vrijwillig gaan en gedragen worden door de mensen zelf. En daarbij hebben ze recht op voldoende ondersteuning door professionals. Over deze zaken willen we graag met U en met Zeeburgse politici van gedachten wisselen" (persbericht Assadaaka).

De discussiebijeenkomst begint om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) in de Gerardus Majellakerk, Lombokstraat 2.

U bent hier