h

Armen in Zuidoost worden dupe van strijd tussen twee voedselpartijen

22 mei 2007

Armen in Zuidoost worden dupe van strijd tussen twee voedselpartijen

In onderstaand persbericht reageert SP fractievoorzitter Noush Saranjam op de onzinnige en eenzijdige ruzie die is ontstaan tussen Voedselbank Amsterdam (VBA) en de stichting "Er is hoop voor morgen" van mevrouw Mac Nack

De SP betreurt het besluit van Theo Fransman Voorzitter van de Voedselbank Amsterdam (VBA) geen pakketten meer te leveren aan de Stichting "Er is hoop voor morgen" van Mac-Nack.

Vorige week heeft Fransman een e-mail naar het bestuur van de stichting van Mac-Nack gestuurd met een reeks voorwaarden. Met deze voorwaarden was het duidelijk dat de VBA meer controle wilde opleggen aan de administratie en databank van de Stichting van Mac-Nack. Vervolgens liet Fransman op vrijdag door de gedeeltelijke blokkade van de voedselpakketten zien dat hij kennelijk een einde wil maken aan de werkzaamheden van Mac-Nack die al jarenlang met voedseluitgiften bezig is, en initiatiefnemer is. Daar komt nog eens bij, dat Theo Fransman, als voorzitter van de VBA publiekelijk, feitelijk om de dag met andere en tegenstrijdige geschriften en uitlatingen komt.

De SP is van mening dat het optreden van VBA niets meer betekent dan chantage waar de zwaksten en de meest kwetsbare mensen in de Zuidooster samenleving de dupe van worden.

Vorige week is een petitie ingediend door een groep belanghebbenden aan Portefeuillehouder Kehla, waarna hij heeft toegezegd contact op te nemen met Theo Fransman voorzitter VBA, om de VBA te verzoeken de levering van voedselpakketten te garanderen.

Afgelopen vrijdag zijn er voedselpakketten uitgedeeld vanuit het tijdelijke uitgiftepunt Kempering 66. Dat dit een schandalige vertoning is geworden die veel tumult heeft veroorzaakt zal niemand zijn ontgaan.

Toch is de Portfeuillehouder voorstander van het verlenen van subsidie aan de VBA in plaats van de stichting "Er is hoop voor morgen" van Mac-Nack. Het stadsdeel wil de groepen die buiten de boot vallen zoals verslaafden, bejaarden en illegalen niet zelf voedselhulp aanbieden. Het feit dat nu een grote groep mensen mogelijk zonder voedsel komt te zitten vindt de SP een schending van de mensenrechten en keurt dat ten zeerste af. De SP is van mening dat het stadsdeel deze onzinnige en eenzijdige ruzie van de zijde van de VBA zo snel mogelijk moet beindigen en dat het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost zo snel mogelijk met een concrete oplossing moet komen.

U bent hier