h

Bestuur Noord trekt sociale cohesie uit buurten

19 mei 2007

Bestuur Noord trekt sociale cohesie uit buurten

De sociale samenhang in de Noordse buurten De Banne en Nieuwendam-Noord staat onder druk en zal door de geplande grootscheepse vernieuwingsplannen verder afnemen. Dat concludeert het Dagelijks Bestuur zelf in zijn Veiligheidsplan voor Noord. De SP eiste, tevergeefs, maatregelen.

Het Veiligheidsplan werd woensdag behandeld in de deelraadsvergadering. En prioriteit in het plan is het veilig houden van de buurten Nieuwendam-Noord en De Banne. In het plan staat dat de veiligheid onder andere afneemt omdat de sociale cohesie uit deze buurten verdwijnt. "De verloedering van de buurt heeft voor een deel te maken met de vele verhuisbewegingen die nu plaatsvinden door de stedelijke vernieuwing. (...) De betrokkenheid van de bewoners bij de eigen buurt neemt hierdoor af", zo stelt het plan.

Genoeg reden voor SP-fractievoorzitter Daniël Peters om maar weer eens een poging te wagen het Dagelijks Bestuur van Noord ervan te overtuigen dat er een ander beleid moet worden gevoerd in deze buurten. "De SP is blij dat het DB ook heeft geconstateerd dat de stedelijke vernieuwing rampzalig is voor de sociale cohesie in buurten. Wij verwachten dat in het vervolg dan ook met die constatering in het achterhoofd wordt gehandeld. Dus dat er eindelijk wordt gebouwd voor er wordt gesloopt; dat kansarme gezinnen in sociale huurwoningen worden betrokken bij hun buurt in plaats van verjaagd te worden naar de volgende afbraakwijk; en dat er zo veel mogelijk wordt gestreefd de huidige bewoners na de vernieuwing te herhuisvesten in hun buurt. Met die maatregelen kweek je, volgens de SP, betrokkenheid bij een buurt, breng je sociale samenhang en trots van bewoners terug wat zich tezamen zal uitbetalen in toename van de veiligheid."

Stadsdeelvoorzitter Rob Post (PvdA) erkende het belang van sociale samenhang voor de veiligheid, maar zei niet van plan te zijn de gekozen koers van stedelijke vernieuwing in de buurten aan te passen. De SP rest niets anders dan haar verzet tegen de voorgestelde stedelijke vernieuwing in Noord zowel in als buiten de raad voort te zetten.

U bent hier