h

Eigen Haard moet aan de slag met Noorlandercomplex!

23 mei 2007

Eigen Haard moet aan de slag met Noorlandercomplex!

Versleten keukenblokken, lekkende daken, tocht en vocht: de vier woonblokken van het Noorlandercomplex aan de Van Hasseltweg verkeren in zeer slechte staat. De SP heeft woningcorporatie Eigen Haard in een brandbrief opgeroepen eindelijk eens aan de slag te gaan met het complex.

Uit een onderzoek van de SP in de buurt blijkt dat 86 procent van de ondervraagde bewoners onderhoudsklachten heeft. Een aantal huizen is zo vochtig dat bewoners er gezondheidsproblemen door ondervinden. Daarnaast is het slecht gesteld met de keukenblokken en de badcellen. Ze zijn ernstig verouderd en in veel gevallen volledig opgebruikt.
Veel bewoners geven aan ontevreden te zijn over de handelswijze van Eigen Haard. De corporatie reageert niet of slecht als mensen klachten indienen. De bewoners vinden ook dat ze onvoldoende worden genformeerd over de toekomst van de woningen.
Eigen Haard spreekt al jaren over het opknappen van het complex. Maar in al die jaren is het alleen bij woorden gebleven. De corporatie laat in aanloop naar de beloofde renovatie wel al enige tijd een groot deel van de huizen leegstaan, wat de leefbaarheid in de buurt niet ten goede komt.

De SP heeft Eigen Haard opgeroepen nu eindelijk eens te beginnen met groot onderhoud aan de woningen. Daarnaast verzoekt de SP de corporatie om de bewoners snel en duidelijk te informeren en rekening te houden met hun individuele situatie.


Voor meer informatie over het SP-onderzoek kunt u contact opnemen met:

Erna Berends
SP-deelraadslid Amsterdam-Noord
erna@dukie.demon.nl
020-6672359/06-50445073


Hieronder treft u de tekst van de brandbrief.

 

Onderwerp: Buurtonderzoek Noorlandercomplex

Geachte heer/mevrouw,

De SP heeft de woonsituatie in het Noorlandercomplex onderzocht. Wij ontvingen klachten van bewoners over vocht en gebrekkig onderhoud. Naar aanleiding van deze signalen zijn wij een onderzoek gestart. Huis-aan-huis hebben wij de bewoners gevraagd naar hun situatie, of er klachten waren en wat deze klachten zijn. Bijgevoegd vindt u de rapportage van dit onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat er bij een grote meerderheid van de bewoners klachten bestaan over de woning.

We hebben begrepen dat woningcorporatie Eigen Haard momenteel bezig is met de ontwikkeling van plannen voor dit complex. Maar we hebben ook begrepen dat hier al 5 jaar sprake van is. Naar aanleiding van ons onderzoek hebben wij 5 aanbevelingen geformuleerd.

1. Het is van groot belang dat er spoedig begonnen wordt met het onderhoud in deze buurt. In een aantal woningen is de situatie zo ernstig dat er ruimtes niet gebruikt kunnen worden. Door vocht en tocht zijn de ruimtes onbewoonbaar. Ook hebben wij meermalen te horen gekregen dat bewoners gezondheidsklachten ondervinden door het vocht in hun woning. Bij metingen bleek dat op sommige plaatsen de vochtigheid boven de 90% ligt.

2. In uw plannen dient u rekening te houden met de individuele omstandigheden van bewoners. Uit onze gesprekken bleek dat er mensen zijn die hun woning graag grondig gerenoveerd zien, anderen willen dat er alleen wat gedaan wordt aan het onderhoud. Ook is er een aanzienlijk percentage bewoners dat zelf de woning heeft opgeknapt. Deze mensen hebben een behoorlijke investering gedaan. Het is natuurlijk overbodig en zonde als hun investering te niet wordt gedaan door de onderhoudswerkzaamheden van de corporatie.

3. Beleg spoedig een informatie-avond voor alle bewoners van dit complex. Ons is gebleken dat veel bewoners grote behoefte hebben aan meer informatie over de plannen met de buurt.

4. Wij vragen terughoudendheid bij het vragen van huurverhoging na uitvoering van de werkzaamheden. Doordat er al lange tijd weinig tot niets aan onderhoud is gedaan zal er veel moeten gebeuren in de woningen. Grote verbeteringen, zoals de vervanging van een keukenblok of badcel, zijn in veel gevallen geen overbodige luxe. Het zou dus ook onterecht zijn om hiervoor een huurverhoging in rekening te brengen. Niet voor niets heeft de huurcommissie besloten dat een huurverlaging terecht is voor een aantal woningen.

5. Het merendeel van de klachten komt voort uit de gebrekkige isolatie van de woningen. Wij willen er bij u op aan dringen om ook isolatie in uw plannen op te nemen.

Wij hopen dat u onze aanbevelingen wilt overnemen.
Wilt u zo vriendelijk zijn om ons binnen een maand per post of telefonisch (020-6672359) een reactie te geven?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP Amsterdam Noord,

Erna Berends


 

U bent hier