h

Geslaagde Irakavond in P96

3 mei 2007

Geslaagde Irakavond in P96

Op woensdagavond 2 mei stond in café P96 de publieksactie centraal voor het onderzoek naar de Nederlandse betrokkenheid in de Irakoorlog. Deze Irakavond van de SP-kerngroep in stadsdeel Centrum diende vooral ter mobilisatie. Met meer SP'ers haal je meer handtekeningen op en met extra informatie, politieke verdieping en praktische scholing kan iedereen des te gemotiveerder aan de slag. Ingeleid door kerngroep-voorzitter Edith Hofman kwamen er drie sprekers aan het woord.

Guido van Leemput is medewerker van de SP-fractie in de Tweede Kamer op het gebied van Defensie en Buitenlandse Zaken en heeft samen met SP-kamerlid Harry van Bommel de brochure voor de publieksactie geschreven. Hij noemde als aanleiding voor de handtekeningenactie de veranderde houding van de PvdA: 'Voor de verkiezingen waren ze vr zo'n onderzoek, in het regeerakkoord staat er niets over en nu stemmen ze steeds tegen. De actie moet de grote betrokkenheid van de bevolking aantonen en vraagt ook aandacht voor gevaarlijke toekomstscenario's. Denk daarbij aan Afghanistan en Iran.'

Guido's stelling 'De actie is van groot belang voor de algemene vredesbeweging en om de regering te remmen in nieuwe preventieve oorlogen' leverde voldoende stof voor een goede discussie.

Ewout van der Hoog is als SP'er in stadsdeel Centrum belast met partijopbouw en organisator van de avond. Hij schetste de verkeerde motieven van de Amerikaanse bezetters: 'Het gaat ze natuurlijk om de economie, de olie en de wapenindustrie. Maar als smoes voor hun inval gebruikten ze Saddams vermeende massavernietigingswapens en zijn banden met Bin Laden. Maar die zat toen in Afghanistan en was juist een verklaard tegenstander van Saddam. Bovendien had Saddam niets te maken met de aanslag van 9/11 en kun je terroristen geen oorlog verklaren. Een negatief gevolg van de Irak-oorlog is verder dat de kloof met de islamitische wereld zich vergroot. In ons land zie je dat aan de angst voor de islam, de loyaliteitsdiscussies over Kamerleden en het gedoe rond de dubbele paspoorten. Is Balkenende deze oorlog per ongeluk of expres gaan steunen? Ik vrees het laatste. Mochten de Amerikanen straks met een nieuwe smoes Iran binnenvallen, dan zou dat uitlopen op een nog groter debacle. Redenen genoeg voor een groeiend verzet in ons land, aangevoerd door SP.'

Ewouts stelling 'Moet deze actie alleen van de SP zijn of gevoerd worden door een bredere koepel?' leverde als reactie dat anderen zich al aansluiten, zoals GroenLinks. Uit de zaal kwam de suggestie om ook te (laten) onderzoeken welke economische belangen Nderlandse bedrijven bij deze oorlog hebben.

Riya Geboers is SP'ster in Weert. Zij bezocht Irak tweemaal, samen met haar Iraakse partner Faisal Nasser, die daar momenteel verblijft. Met eigen ogen zag ze de rampzalige gevolgen van de bezetting voor de mensen en de economie, de onveiligheid en de desorganisatie: 'De burgers in Irak zijn de dupe. Iedereen is getraumatiseerd en heeft wel iemand verloren. De Irakese staat is ontbonden. Criminelen en terroristen hebben er vrij spel, ze maken gebruik van de fouten van de bezetter en houden de democratie tegen. De grenzen staan open, iedereen heeft wapens, burgers worden niet beschermd, het land is etnisch verscheurd en de corruptie viert er hoogtij. Er is geen veiligheid, iedereen is bang. Mensen gaan 's ochtends van huis en weten niet of zij 's avonds weer thuiskomen. Ze willen een normaal leven en democratie. Nederland moet de Irakezen ondersteunen met behulp van de linkse partijen. 1 mei is ook dit jaar weer gevierd in Irak, met een grote demonstratie voor veiligheid en democratie. Want het leven gaat door, ondanks de dagelijkse aanslagen.'

Ria's stelling 'Nederland moet zich diplomatiek en humanitair inspannen en opleidingen voor de Irakezen verzorgen' en haar pleidooi om geen machtsvacum in Irak te laten ontstaan ontlokten in de zaal de reactie: 'Nu moeten de bezetters dus blijven om het land weer op te bouwen? Ze hadden er nooit naar toe moeten gaan!'

Guido vertelde nog dat de landelijke actie tot eind mei zal lopen, met als hoogtepunten Bevrijdingsdag en Pinksteren (onder meer Pinkpop). De bedoeling is dat raadsleden op gemeentelijk niveau moties gaan indienen, die transparantie afdwingen en tot vragen moeten leiden. Dit bevordert de discussie en het verbindt de lokale politiek met de internationale. Ewout wees op het zichtbare effect van de SP-hesjes op straat, van het luisteren naar de mensen, maar vooral van zo veel mogelijk handtekeningen ophalen. En Edith bedankte de sprekers met het boekje van journalist Joris Luyendijk: 'Het zijn net mensen'. Tijdens het drankje werd er verder gediscussieerd. Zo werd de geslaagde avond ook een late avond.

U bent hier