h

Inloopavonden in Nieuw-West

20 mei 2007

Inloopavonden in Nieuw-West

In Nieuw-West heeft de SP een twintigtal-leden die actief zijn in de Kerngroep Nieuw-West. Deze leden wonen in de stadsdelen die onder Nieuw-West vallen, te weten Bos en Lommer, Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart. In deze stadsdelen wonen ook veel SP leden die om verschillende redenen niet actief zijn. Deze leden vormen wel de directe achterban van de SP Nieuw-West, daarom willen wij als kerngroep graag kennis maken met deze leden.

De komende tijd organiseren wij in ieder stadsdeel een informatiemarkt waar wij u willen laten zien waarmee wij ons als kerngroep zoal bezighouden. Op deze informatiemarkten is naast de kerngroep Nieuw-West ook onze jongerenorganisatie ROOD aanwezig en is er informatie over de afdeling Amsterdam. Iedere avond zal ook een lid van de gemeenteraadsfractie aanwezig zijn. De informatiemarkten zijn bedoeld als inloopactiviteit, u mag wel, maar u hoeft niet de gehele avond aanwezig te zijn. Alle SP leden in Nieuw-West krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de informatiemarkt in hun stadsdeel. Natuurlijk bent u ook van harte welkom op een van de andere informatiemarkten.

De informatiemarkten worden gehouden:

Dinsdag 22 mei van 19:30 tot 22:00 uur in BuurtOntmoetingsCentrum Delflandplein, Voorburgstraat 262 (hoek Maassluisstraat).

Woensdag 6 juni van 19:30 tot 22:00 uur in het Pluspunt, Albardakade 7 (bij het Lambertus Zijlplein).

Woensdag 20 juni van 19:30 tot 22:00 uur in De Serre, Pieter Callandlaan 258a.

Donderdag 28 juni van 19:30 tot 22:00 uur in buurthuis Kijkduin, Kijkduinstraat 17.

U bent hier