h

Transvaal of Transvuil?

23 mei 2007

Transvaal of Transvuil?

Enige weken geleden werd de Transvaalbuurt in de pers en door politici beschreven als een wijk waar je niet veilig over straat kunt lopen. Een vervuilde en verloederde buurt waar dealers, criminelen en hangjongeren de dienst uitmaken. De SP is daarna met een aantal bewoners gaan praten. Hieruit bleek dat de buurt weinig vertrouwen heeft in politiek en politie. "Te weinig en te laat" was de meest gehoorde klacht.

De overlast door dealers en hangjongeren moet natuurlijk worden aangepakt door politie en eventueel het welzijnswerk. Maar een andere grief van de bewoners betreft de vervuiling. Bij afvalpunten, horeca en hangplekken komt veel zwerfvuil op straat terecht. Dat blijft vervolgens veel te lang liggen en waait door de hele buurt. Als er ergens afval ligt worden de mensen nog onverschilliger. Afval trekt afval aan.

De SP-fractie heeft vragen gesteld over hoe de reiniging beter kan functioneren en zal dit in de deelraad blijven volgen. Daarbij willen wij binnenkort ook afspraken maken met de reiniging en de milieupolitie om ons te laten voorlichten om met betere voorstellen voor de dag te kunnen komen. Maar daarmee zijn we er niet. De straat is van ons, van de bewoners. En als het zo ver is gekomen dat we ons voor onze straat schamen of er zelfs liever niet meer komen, dan moeten we daar iets aan doen.

Sinds een aantal weken verwijdert een ploeg SP-leden uit de buurt elke zondagmiddag vuil en afval dat tussen de reinigingsbeurten door op straat is komen te liggen. Natuurlijk vinden we niet dat de bewoners de taken van de reiniging moeten overnemen. We vinden het wel belangrijk dat mensen zelf iets doen aan de leefbaarheid. Als de buurt eenmaal schoon is wil iedereen het ook schoon houden. Graag nodigen we alle bewoners uit om hieraan mee helpen. Daarom de oproep aan bewoners uit de Transvaalbuurt:

Kom komende zondag helpen!
We verzamelen bij de fietstunnel aan de Tugelaweg/Ben Viljoenstraat om 12 uur. Bezems, prikkers, en vuiniszakken zijn aanwezig. Tot zondag!

U bent hier