h

Treurnis aan de Polderweg

10 mei 2007

Treurnis aan de Polderweg

De problemen rond de ontwikkeling van de Polderweg zijn tot nu toe talrijk geweest. De deelraad had een grondopbrengst van 50 miljoen euro berekend. Wethouder Stadig (P.v.d.A.) gaf het weg voor nauwelijks meer dan de helft. Vervolgens worden de kosten voor het bouwrijp maken "optimistisch" opgemaakt. De feitelijke kosten zijn dus veel hoger dan men had gedacht. Een bekend geluid in Nederland (Betuwelijn), Amsterdam (Noord-Zuid lijn), maar dus ook in Oost/Watergraafsmeer

Vandaag de dag mag mevrouw Princen (ook al P.v.d.A.) beslissen over de gang van zaken. Er wordt beweerd dat zij het hoogst haalbare voor de poorten van de hel heeft weggesleept. Kortom, de deelraad moest weer eens beslissen over de voldongen feiten van een project dat al jaren geleden grondig is verpest.

Het hoogst haalbare is blijkbaar een dure wijk met ook bedrijfsruimten. Om de kosten na alle debacles, nog te kunnen dekken, heeft men besloten de bouw te intensiveren. Dat betekent 70 woningen erbij.

Wij vinden het knap hoe mevrouw Princen met kunst en vliegwerk de begroting voor het project nog sluitend heeft gekregen. Tegelijkertijd moeten wij vaststellen dat er voor een van de belangrijkste problemen nog geen oplossing is. Hoe gaan we de buurt die gezien de duurte van de woningen, veel autoverkeer zal aantrekken, ontsluiten?

Zoals het terrein er nu bij ligt kan het autoverkeer slechts via de Linnaeusstraat de buurt in (en uit). Moet er een brug worden geslagen richting Archimedesstraat (en wat vinden de bewoners ervan)? Of gaan we een toegang richting Science park boren dat op zichzelf al nauwelijks is ontsloten?

De fractie SP Oost/Watergraafsmeer kan niet instemmen met plannen die gedeeltelijk af zijn. Misschien klopt die mooie begroting dan ook wel niet.

U bent hier