h

Algemene beschouwingen juni 2007

20 juni 2007

Algemene beschouwingen juni 2007

De Algemene Beschouwingen.

De fractie van de SP Oost/Watergraafsmeer heeft met tevredenheid kennis genomen van de Voorjaarsnota 2007. De ambities van het Dagelijks Bestuur (bestaande uit PvdA, Groen Links en Meerbelangen) zijn goed, net als de woorden die erbij horen. Wij houden onze twijfels over wat er in de praktijk van terecht zal komen. Er zal veel moeten veranderen om het beleid een socialer en rechtvaardiger gezicht te geven.

Naast de instemming - wat mooi is, gaan we niet lelijk maken - plaatste de SP ook enige kritische kanttekeningen. Het armoedebeleid dat in deze nota is ondergebracht bij het beleid ten aanzien van Maatschappelijke Ontwikkeling en Veiligheid, zou beter uit de verf komen als apart speerpunt. Dat is noodzakelijk in deze tijd met 6.500 gezinnen die in armoede moeten leven.

Andere kritiek betrof vooral het onderwerp Participatie. Het Dagelijks Bestuur lijkt dit nog steeds van bovenaf te willen "organiseren". De resultaten blijven mager..

U bent hier