h

Melken aan de Wenkenbachweg

26 juni 2007

Melken aan de Wenkenbachweg

De bewoners van de studentencontainers aan de Wenkenbachweg werden afgelopen najaar onaangenaam verrast door een aanslag van de belasting. Het betrof verschuldigd reinigingsrecht. De containers zijn daar op tijdelijke basis (5 jaar) door woningcorporatie Ymere neergezet. Het gebied is industrieterrein en het afval van deze woningen werd naar tevredenheid opgehaald door Sito. Hiervoor betaalden de studenten slechts 36 Euro per jaar, totdat de Belastingdienst vorig jaar ontdekte dat deze woningen moeten worden gezien als eenpersoonshuishoudens...

Het stadsdeel werd daardoor ineens geconfronteerd met 1000 extra betalers van 258 Euro per jaar, waar slechts geringe kosten tegenover staan. Hoewel het van de PvdA niet mag, noemen wij dit een meevaller. Want tenslotte kon, met deze twee ton netto, de begroting voor de reiniging sluitend worden gemaakt zonder tariefsverhoging. De coalitie partners zien deze melkkoe niet graag verdwijnen, want dat zou een tariefsverhoging van 8 euro per jaar betekenen.

Studenten worden door de rijksoverheid beschouwd als een groep die ondersteund dient te worden in de vorm van studie financiering. Het is dan niet aan een lokale overheid om deze groep weer uit te kleden.

Voor de dagelijkse levensbehoeften moeten studenten het hebben van een minimale basisbeurs, aangevuld met een studielening en eventueel een bijbaantje. Vanwege hun inkomenspositie zouden zij dus in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van het reinigingsrecht. In dat geval krijgt het stadsdeel niets. Veel studenten bezitten echter een spaarpotje, ooit opgezet door ouders of grootouders waarvoor jarenlang is gespaard om de studie te bekostigen. Dit geld wordt door de meeste studenten bewaard voor extras en noodgevallen.

Wij vinden het wrang dat de spaarrekening wel wordt meegenomen in de berekening van hun inkomen maar de studieschuld niet. Op deze manier draaien zij op voor het volle pond en wij vinden dat onverantwoord gezien hun slechte financiele positie. Wij zullen er bij de wethouder op aandringen om bij het door containers bebouwde gebied uit te zonderen van het ophalen van afval conform de Wet Milieubeheer. Studenten moeten studeren zonder te worden uitgemolken.

U bent hier