h

SP stemt voor permanent autoluwe binnenstad in plaats van autoloze zondag

1 juni 2007

SP stemt voor permanent autoluwe binnenstad in plaats van autoloze zondag

De autoloze zondag is een belangrijk symbool. Maar het heeft geen zin deze te houden als de dag niet meer dan een symbool blijft. Liever kiest de SP ervoor geld te investeren in het permanent autoluw maken van het stadsdeel dan het organiseren van n autoloze zondag.

Een autoloze dag (waarom altijd een zondag?) is pas effectief als deze structureel en veel vaker georganiseerd wordt en dus meer is dan een jaarlijks fenomeen dat alleen plaats vindt als de zittende politiek er toevallig weer eens zin in heeft.

De SP stemde daarom op donderdag 31 mei in de deelraad Centrum voor de motie van de fractie van Opheffen.nu om het geld dat besteed wordt aan die ene autoloze zondag voor het stadsdeel te besparen. Voorwaarde is wel dat het uitgespaarde geld wordt ingezet voor het verder terugdringen van het autoverkeer uit het stadsdeel. Opheffen.nu wil dat ook. Dat er werkelijk structureel wat wordt gedaan aan de (milieu)overlast van auto's in het stadsdeel en dat er goede alternatieven komen voor autogebruik vindt de SP namelijk veel belangrijker dan n autoloze zondag per jaar.

U bent hier