h

Splitsen moet stoppen

20 juni 2007

Splitsen moet stoppen

Bij woningsplitsing worden op grote schaal huurders weggepest. Dit blijkt uit het zwartboek dat de SP AmsterdamCentrum op dinsdag 19 juni heeft gepresenteerd.

In het zwartboek komen 20 huurders aan het woord. Zij vertellen welke praktijken hun huisbazen gebruiken om ze weg te krijgen. Met een splitsingsvergunning van het stadsdeel kunnen de huurwoningen per etage als appartement worden verkocht. Leeg brengen ze veel meer op, en daarom proberen de vastgoedondernemers de huurders er uit te pesten.

PvdA-wethouder Herrema zei in reactie op het zwartboek, dat de gemeente een gedragscode wil opstellen voor huisbazen met een splitsingsvergunning. Zijn plan komt voort uit eerdere acties van de SP. Toch vindt de SP zo'n code tegen pestende huisbazen niet genoeg. De code is er op z'n vroegst in december. Bovendien is de vraag of zo'n gedragscode juridisch uitvoerbaar is. De SP in centrum ziet dat ook maar n echte oplossing: helemaal stoppen met het afgeven van splitsingsvergunningen.

De zittende bewoners hebben immers ook al huurbescherming, maar ook dat blijkt onvoldoende. De vastgoedondernemers kennen talloze methodes om de woningen toch leeg te krijgen. In het zwartboek vertelt een huurder: "Op een keer werd er om half zeven 's ochtends de voordeur geforceerd, terwijl er geroepen werd: trap 'm maar in, laat ze maar wakker worden."

Om de appartementen zo duur mogelijk te kunnen verkopen, krijgen de woningen een opknapbeurt. Dat gebeurt vaak terwijl de huurders er nog inzitten. Meestal gaat het alleen om cosmetische verbeteringen. De bouwactiviteiten zorgen wél voor veel overlast, en lijken vaak eerder bedoeld om de zittende huurders het leven zo zuur mogelijk te maken. Een gedupeerde huurster in het zwartboek: "Het werk zou in november vorig jaar klaar zijn. Al anderhalf jaar zitten we in de ellende. Elke dag gebeurt er wel iets waardoor we van slag raken. En het eind is nog niet in zicht." Een andere huurster: ?Sorry dat ik zo emotioneel ben, maar ik kan er niet meer tegen. Ik heb geen privé meer. Iedere dag kunnen van er van 07.00 tot 18.00 uur bouwwerkzaamheden zijn en soms zelfs tot 22.00 uur en in het weekend. Dit gaat met veel lawaai, stof en gruis gepaard. Dit leidt tot concentratieverlies, slecht eten vanwege lawaai onder etenstijd en slecht slapen." Een huurder: "De werklui kwamen en gingen, altijd onverwachts. Vier keer hebben ze zonder iets te zeggen het water afgesloten. Nogal lekker als de wasmachine staat te draaien of de kinderen in bad zitten. Als je daar dan wat van zegt moet je niet zeuren en noemen ze mijn vrouw een trut. Vier weken lang hebben we niet kunnen douchen, twee weken heeft de w.c. deur eruit gelegen."

Tijdens het splitsen en opknappen worden de woningen vaak meermalen doorverkocht. Huurders weten vaak niet eens wie hun huisbaas is, maar krijgen wel voortdurend vreemde gezichten over de vloer. De sleutel van hun huis rouleert onder allerlei duistere types, die onaangekondigd binnenvallen. Een andere manier om huurders weg te krijgen is juist helemaal geen onderhoud meer doen.

De Amsterdamse PvdA is de afgelopen jaren een groot voorstander van het splitsen en verkopen van particuliere huurwoningen geweest. De partij denkt dat daarmee de middeninkomens geholpen worden. Het zwartboek laat echter zien dat de verkoopprijs van de gesplitste appartementen vaak zo hoog wordt, dat ook de middengroepen ze niet meer kunnen opbrengen. Het zwartboek beschrijft de situatie in Londen, waar huurwoningen al veel langer worden omgezet in koopwoningen. Daar zijn koopappartementen inmiddels onbetaalbaar geworden voor onderwijzers, verplegers en politiemensen. Appartementen zijn er nu handel voor de rijken, die ze kopen als belegging. Ze verhuren de appartementen dan bijvoorbeeld aan expats die komen werken in de kantoren in de Docklands, de Londense Zuidas.

In Amsterdam is voor het splitsen van woningen een vergunning nodig van het stadsdeel. De gemeenteraad heeft dit jaar een rem gezet op het aantal nieuwe splitsingsvergunningen dat Stadsdeel Centrum nog mag gaan afgeven. Maar het stadsdeel heeft nog honderden oude aanvragen in behandeling. Ook zijn er veel verleende vergunningen waarbij de eigenaar nog moet beginnen met de uitvoering van de splitsing. De SP-fractie in de stadsdeelraad Centrum heeft in maart een voorstel gedaan te stoppen met splitsen van woningen. Het voorstel werd echter verworpen door een meerderheid van PvdA, GroenLinks, D66 en VVD. Op 28 juni behandelt de deelraad een nieuw voorstel van de SP om in elk geval het nieuwe contingent splitsingsvergunningen alleen bij hoge uitzondering uit te geven.

U bent hier