h

Stadsdeel Centrum gaat wantoestanden splitsen aanpakken

30 juni 2007

Stadsdeel Centrum gaat wantoestanden splitsen aanpakken

Bij nieuwe splitsingsvergunningen gaat stadsdeel Centrum alles doen om ongewenste praktijken tegen te gaan.

Dit is het gevolg van een SP-motie, die de deelraad Centrum op 28 juni aannam. Particuliere huiseigenaren splitsen huurwoningen om ze als appartementen te kunnen verkopen. Leeg brengen ze het meest op, en daarom proberen ze de huurders er uit te pesten. "Het lijkt zo normaal dat we niet tolereren dat mensen onder druk gezet worden of hun woning uitgepest. Maar het gebeurt nog steeds; ons zwartboek splitsen toont dat aan," lichtte Nelly Duijndam de motie toe. Volgens de SP heeft het stadsdeel nu al middelen om daartegen op te treden. Dankzij de motie moet het stadsdeel deze nu gaan inzetten. De motie kreeg steun van Amsterdam Anders/De Groenen, GroenLinks, D66 en Opheffen.nu, en twee van de zeven PvdA-ers. De PvdA stemde echter tot ieders verbazing unaniem tegen een andere SP-motie om het laatste restje splitsingsvergunningen terughoudend uit te geven.

De SP wil eigenlijk dat het stadsdeel helemaal stopt met het afgeven van splitsingsvergunningen. Door het splitsen en verkopen verdwijnen grote aantallen sociale huurwoningen. Bijna alle eigenaren hebben voor splitsing geen ander motief dan financieel gewin. Deze week stuitte de SP in Centrum bijvoorbeeld weer op een jongeman die voor zes ton een pand met huurders had gekocht. Omdat hij de hypotheek niet kon betalen, vroeg hij een splitsingsvergunning, en probeerde hij de huurders weg te krijgen, om de etages met veel winst te kunnen verkopen.

De SP had eind maart al aan de deelraad voorgesteld te bekijken of helemaal gestopt kon worden met het afgeven van splitsingsvergunningen. Een meerderheid van PvdA, VVD, D66 en een deel van GroenLinks wees dit voorstel toen af. Ondertussen kreeg Centrum van de centrale stad alweer een nieuw 'contingent' splitsingsvergunningen toegewezen, voor zogenaamde 'complexgewijze aanpak'. Het gaat dan bijvoorbeeld om een blok corporatie woningen waar complexgewijs funderingsherstel nodig is. Hier kunnen n of twee particuliere panden tussen zitten, waarvan de eigenaren zeggen, zonder splitsing het herstel niet te kunnen betalen.

Met de motie in de raad van 28 juni vroeg de SP met dit nieuwe contingent zeer terughoudend om te gaan. Alleen als alle andere middelen om zo'n eigenaar mee te krijgen hadden gefaald, zouden dergelijke vergunningen nog afgegeven mogen worden. Een week voor de raadsvergadering had de SP de motie nog afgezwakt, om de PvdA mee te krijgen. De PvdA-woordvoerder beloofde daarop dat zijn fractie de aangepaste motie zou steunen. Tot verbazing van de hele raad bleek echter een deel van de PvdA-fractie nog de oude tekst voor zich te hebben. Fractievoorzitter Korthof liet daarop de vergadering schorsen. Na de schorsing stemde de hele fractie tegen de motie, waardoor deze op het nippertje werd verworpen. In een stemverklaring bood woordvoerder Winfred van de Put wel zijn excuses aan de SP aan voor het gedrag van zijn fractie, waarop Andrea Niessen alert reageerde: "Ja, wat hebben we daaraan?"

U bent hier