h

Stadsdeel Centrum start haalbaarheidsonderzoek eigen vastgoed ontwikkelbedrijf

30 juni 2007

Stadsdeel Centrum start haalbaarheidsonderzoek eigen vastgoed ontwikkelbedrijf

Stadsdeel Centrum gaat beginnen met een onderzoek naar de haalbaarheid van een eigen Stadsdeel Vastgoed Ontwikkelingsbedrijf.

De SP-fractie had hiertoe een voorstel uitgewerkt, samen met de fractie van Opheffen Nu. Donderdag 28 juni nam de deelraad dit initiatiefvoorstel van SP en Opheffen Nu bijna unaniem aan, met alleen de stemmen van de VVD tegen. Zo'n eigen vastgoedbedrijf zou zelf projecten kunnen gaan uitvoeren waarin projectontwikkelaars en corporaties geen zin hebben.

Als mogelijke projecten van een eigen Stadsdeel Vastgoed Ontwikkelingsbedrijf valt te denken aan ombouw van langdurig leegstaande kantoorpanden tot woningen, het weer in gebruik nemen van leegstaande woningen boven winkels, ontwikkeling van werkruimten voor kunst en cultuur, herstel van monumentale panden, herontwikkeling van onteigende panden die werden gebruikt voor witwaspraktijken of investeringen in vastgoed om de kwaliteit van een buurt te verhogen, bijvoorbeeld op de Wallen. In de raadsvergadering gaf SP-fractievoorzitter Marnix Bruggeman als toelichting: "Ons uitgewerkte voorstel hebben wij gemaakt met de inbreng van een aantal prominente deskundigen uit de huisvestingswereld. Zij hebben hl kritisch gekeken naar het plan voor het haalbaarheidsonderzoek, en daar hebben we ons voordeel mee gedaan. Maar al pratend met ons, begonnen de deskundigen tegelijk ook steeds meer de aardigheid van het onderzoek in te zien." VVD-raadslid Olga de Meij wierp tegen dat de gemeenteraad ook al eens over een eigen gemeentelijk vastgoedbedrijf had gedacht, maar daar helemaal niets in zag. Marnix Bruggeman gaf haar daarin volmondig gelijk: "Daar viel het idee op een dor rotsblok. Daarom willen wij nu een gedegen onderzoek. En uit de gemeenteraad hoor ik al geluiden: stuur maar op wanneer het klaar is, want dat willen we graag lezen."

U bent hier