h

Voorscholen in Zeeburg, een gemiste kans

10 juni 2007

Voorscholen in Zeeburg, een gemiste kans

Om segregatie te voorkomen en tegen te gaan wil het stadsdeel de Voorscholen uitbreiden. Deze zijn dan niet langer alleen toegankelijk voor doelgroepkinderen. En er komen ook voorscholen en voorschoolpeuterspeelzalen in het Oostelijk Havengebied en IJburg.

Maar in deze wijken wonen, vooralsnog, weinig doelgroepkinderen. Het stadsdeel wil in die buurten dan ook niet alle peuterspeelzalen om vormen tot voorschoolpeuterspeelzalen, omdat dat niet zinvol lijkt. Maar als het voorkomen en het tegengaan van segregatie een doel is en de uitbreiding van de Voorschool een middel, dan moet je dat bij alle scholen, peuterspeelzalen en zoveel mogelijk kinderdagverblijven inzetten.

Dit gaat het stadsdeel niet doen en dat vindt de SP een gemiste kans. Alleen de reguliere peuterspeelzalen en de peuterspeelzalen gekoppeld aan een school waar al minimaal 20% doelgroepkinderen naar toe gaan worden voorscholen. Er komt dan van een goede menging niets terecht. Het percentage doelgroepkinderen zal op die scholen alleen maar hoger worden.

Bovendien krijgen de peuterspeelzalen die geen voorschoolprogramma invoeren op termijn ook nog eens minder subsidie. Deze keuze is gebaseerd op het feit dat het voor de school waaraan deze peuterspeelzaal gekoppeld is geen meerwaarde heeft. Er zitten op die school weinig doelgroepkinderen. Dit zal dan ook niet veranderen.
Bij deze peuterspeelzalen zal, omdat de subsidie minder wordt, de ouderbijdrage verhoogd worden. Dit wordt dus een duurdere peuterspeelzaal ten opzichte van de goedkopere voorschoolpeuterspeelzaal.
Kortom, in de ogen van de SP voldoet deze uitwerking van het voorstel tot uitbreiding van de voorscholen niet aan de ambitie segregatie te voorkomen. Het werkt het juist in de hand.

Als alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zouden kiezen voor het voorschool-programma zou dit wat de SP betreft pas echt een stap in de goede richting zijn om het streven dat alle scholen buurtscholen worden te verwezenlijken. De SP heeft wel met het voorstel ingestemd, maar ook aangegeven dat we moeite hebben met de uitwerking.

U bent hier