h

Bezem door raad in Zuidoost na integriteitonderzoek

6 juli 2007

Bezem door raad in Zuidoost na integriteitonderzoek

Onder grote politieke en publieke druk moest de PvdA in Zuidoost tijdens een deelraadsvergadering drie deelraadsleden laten vallen. Zij hadden zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling bij subsidieverstrekking en hadden hier zelf baat bij gehad. SP-deelraadslid Evert Hartog oordeelde hier vernietigend over: "Deze banenpolitiek hoort niet thuis in de politiek, dus ook niet in Zuidoost."

De Rekenkamer had onderzoek gedaan naar de integriteit van de deelraadsleden in Zuidoost. Het rapport maakte melding dat maar liefst zeven raadsleden uit het stadsdeel zich hebben schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Bij drie van hen was zelfs sprake van persoonlijke zelfverrijking. Daarnaast zijn er twee andere PvdA-raadsleden meegegaan op een door het stadsdeel gesubsidieerde trip voor jongeren naar Tunesi.

Onder de raadsleden die zich persoonlijk hebben verrijkt bevond zich ook de raadsvoorzitter Andre Bohla. In een verklaring ontkende hij de door het Rekenkamerrapport geconstateerde feiten, en gaf hij te kennen geen reden te zien zich terug te trekken als raadsvoorzitter of raadslid. Ook PvdA-fractievoorzitter Laurens Burgers liet weten twijfels te hebben aan de uitkomsten van het rapport. Daarom gaat zijn fractie de in diskrediet geraakte medewerkers ondersteunen met het aanvragen van een contra-expertise op kosten van het PvdA-raadsbudget.

De rest van de partijen in de deelraad had geen goed woord over voor het handelen van deze PvdA-ers. De drie raadsleden werd opgedragen hun werkzaamheden als raadslid op te schorten in afwachting van de uitkomst van de contra-expertise. De landelijke PvdA partijtop had al opgeroepen om harde maatregelen te nemen. Deze oproep werd echter genegeerd. Hartog: "Met deze houding verdween het laatste restje geloof in een zelfreinigend vermogen van de PvdA in Zuidoost. Hun verhaal werd met ongeloof en verbijstering aangehoord."

Volgens de SP is het al jaren bekend dat er sprake is van vriendjespolitiek. Hartog: "Er loopt een directe lijn van de door de PvdA gekoesterde 'achterbannenpolitiek', waarbij mensen uit etnische gemeenschappen worden gerekruteerd om zo stemmen uit die gemeenschap te winnen, naar vriendjespolitiek. Dat moet met wortel en tak worden uitgeroeid." Onze fractie beet Burgers toe te doen wat hem te doen staat, "maak schoon schip, anders wordt ook uw positie onhoudbaar". Pas onder deze druk besloot de PvdA de drie raadsleden, waaronder de deelraadsvoorzitter, uit de fractie te zetten.

Onder de 7 door het rapport van belangenverstrengeling beschuldigde raadsleden bevond zich ook ons voormalig deelraadslid Willem van Driel. Hij had verzuimd zijn nevenfuncties als bestuurder bij het Wijkoverleg Gaasperdam, en als waarnemer namens de raad bij Sporthal Gaasperdam officieel aan te melden bij de griffie. Tevens vond de Rekenkamer dat hij bij de bespreking van zijn motie over sportstimulering voor geheel Zuidoost niet de naam van deze Sporthal - ook niet tezamen met andere sportinstellingen - had mogen noemen.

De Rekenkamer zag zijn functie als waarnemer als een bestuursfunctie. Volgens Sporthal Gaasperdam en Van Driel heeft hij echter nooit plaats genomen in het bestuur. De Rekenkamer zal dat alsnog uitzoeken. Willem van Driel betreurt het dat hij zijn nevenfuncties niet heeft gemeld. Iedereen was er volgens hem wel van op de hoogte. In de deelraadsvergadering verweet niemand hem deze fout, aangezien het er duidelijk niet op was gericht om er zelf beter op te worden.

U bent hier