h

Boze bewoners Slotervaart in actie tegen loze beloften deelraad

4 juli 2007

Boze bewoners Slotervaart in actie tegen loze beloften deelraad

Met een demonstratieve optocht naar het stadsdeelkantoor in Slotervaart maakten bewoners vandaag duidelijk dat ze boos zijn omdat het stadsdeel en FarWest hen loze beloften hadden gedaan. Ze zouden na de sloop van hun oorspronkelijke woning weer terug in de wijk kunnen komen wonen. Enkele weken geleden bleek echter dat deze terugkeer wel gepaard ging met een enorme huurstijging en de verplichte huur van een parkeerplaats. De SP steunde vandaag deze actievoerders.

De nieuwe sociale huurwoning voor de mensen die gedwongen de wijk moesten verlaten voor de sloop gaat meer dan 600 euro per maand kosten. Wat echter de vlam helemaal in de pijp deed schieten was toen ze hoorden dat er voor 75,00 euro per maand bij FarWest een parkeerplaats gehuurd moet worden. Dat is 900,00 euro op jaarbasis. Bovenop de huurprijs is dit voor deze mensen onbetaalbaar en maakt de terugkeer naar hun buurtje onmogelijk.

Vanavond organiseerden ze een demonstratieve optocht naar het stadsdeelkantoor om hun woede tijdens de deelraadsvergadering ondubbelzinnig aan het stadsdeelbestuur kenbaar te maken. Meer dan 100 bewoners liepen mee in de tocht, waaronder ook SP-leden. Met 5 enorme spandoeken (die ze maakten in ons SP-actiecentrum) en gewapend met de SP-megafoon arriveerden ze bij het stadsdeelkantoor.

In eerste instantie werd hen de toegang tot de vergadering ontzegd. Uiteindelijk probeerde Paulus de Wilt (namens GroenLinks lid van het bestuur van Slotervaart) de bewoners uit te leggen dat ze niet welkom waren. De actievoerders lieten zich echter niet tegenhouden en wezen de Wilt erop dat hij hen niet constant de les voor moet schrijven.

Onder druk van het massale van het protest besloot de deelraad ze toch toe te laten tot de vergadering. Met tromgeroffel spandoeken en strijdlust vulden de bewoners de raadszaal in Slotervaart en deden zij hun zegje. Tijdens de vergadering bleek dat veel deelraadsleden het opnamen voor de bewoners en de gang van zaken schandalig noemden. In september volgt dus een gesprek van de bewoners met Paulus de Wilt en FarWest.

De SP zet al lang veel vraagtekens bij het probleem "sloop maar raak en bekommer je niet over de toekomst van de huidige bewoners". Dat is dan ook de reden waarom de SP de bewoners van Nieuw-West ondersteunt en zal blijven ondersteunen. Eens te meer blijkt dat de stedelijke vernieuwing doorslaat. Mensen die het toch al niet makkelijk hebben, worden met mooie praatjes hun huis uit gelokt. En dan wordt het hen moedwillig onmogelijk gemaakt om in hun "buurtje" terug te keren. Doordat ze dat niet kunnen betalen!

De SP neemt al een paar weken lang enquêtes af in Nieuw-West. Wij willen weten wat de inwoners denken over de grootschalige sloop in Nieuw-West. En vooral weten hoe ze daarover worden ingelicht. Worden de nadelen ook genoemd? Of zijn er alleen maar de prachtige verhalen en loze beloften over hun terugkeer op hun ouwe stekkie? De deelraden en de corporaties proberen hun eigen gang te gaan en te beslissen over het wel en wee van de inwoners zonder zich om hen te bekommeren. Van de loze beloften en inhoudsloze praatjes heeft de SP al genoeg gehoord. Vandaar dat het onderzoek nu uit zal moeten wijzen hoe de praktijk er aan toe gaat.

U bent hier