h

Coalitie PvdA/VVD laat ondernemers Kraaiennest vallen

2 juli 2007

Coalitie PvdA/VVD laat ondernemers Kraaiennest vallen

In de raadsvergadering van 26 juni heeft de SP samen met Groenlinks een voordracht geschreven voor een reddingsplan voor de 35 nog resterende ondernemers van winkelcentrum Kraaiennest. De winkeliers zijn in financiëe moeilijkheden terecht gekomen door de versnelde sloop in 2004 van de omliggende flats en door een vertraging van 6 jaar in de bouwplannen van het nieuwe winkelcentrum. De omzet van de winkeliers is daardoor meer dan gehalveerd. Volgens onderzoek van de SP redden alleen die winkeliers het die naast winkelcentrum kraaiennest elders winkels hebben of die naast hun winkel nevenactiviteiten hebben met voldoende inkomsten. 8 van de 35 winkeliers vallen in deze groep de overige 27 zullen het waarschijnlijk niet redden.

In de voordracht hebben de SP en Groenlinks voorstellen gedaan voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor een overbruggingsregeling tot het nieuwe winkelcentrum opgeleverd wordt in 2010, en een regeling voor ondernemers om elders met een schone lei te kunnen beginnen. Ook hebben de fracties van SP en Groenlinks de fracties van de Centrale Stad gevraagd het op de agenda te zetten. Daar heeft de wethouder laten blijken er nog eens goed naar te willen kijken.

In de raadsvergadering in Zuidoost hebben de PvdA en de VVD echter geen belangstelling voor de huidige ondernemers van het winkelcentrum. Men vindt dat er genoeg is gedaan met de steunmaatregel om 35 % van de huur te vergoeden van 1 januari 2004 tot 1 januari 2007, en met de "verfraaiing" van de buitenkant van het winkelcentrum. Verder vinden het DB en de fracties van de PvdA en de VVD dat de ondernemers het zelf maar moeten uitzoeken omdat elke ondernemer ook ondernemersrisico loopt. De SP vindt echter dat het ondernemersrisico verre is overschreden. Deze opvatting wordt ondersteund door de uitkomsten van een bedrijfsanalyse die enkele ondernemers (op advies en op kosten van het stadsdeel) hebben laten uitvoeren.

Wij vinden het zeer teleurstellend dat het stadsdeel, dat verantwoordelijk is voor de versnelde sloop en de vertraging van 6 jaar, haar verantwoordelijkheid niet neemt. Ook zijn wij zeer teleurgesteld in de fracties van PvdA en VVD die geen enkel argument hebben laten horen waarom het stadsdeel haar verantwoordelijkheid niet hoeft te nemen voor de situatie. Wij zullen alles op alles zetten om het probleem op de agenda en in de aandacht te houden.

U bent hier