h

Investeringen in de Indische Buurt

17 juli 2007

Investeringen in de Indische Buurt

Drie woningcorporaties gaan 250 miljoen investeren in de Indische Buurt en hebben hierover een convenant gesloten met de stadsdeel Zeeburg, meldde Het Parool op donderdag 11 juli.
De Indische Buurt opknappen, een van de probleemwijken van minister Vogelaar, is geen slecht idee. Vooral ook omdat dit plan lijkt in te houden dat onder meer bewoners actief worden benaderd om hen te wijzen op het aanvragen van huursubsidie, op mogelijkheden van bijzondere bijstand en op zaken als het meldpunt voor overlast.

Toch bestaat de vrees dat deze 250 miljoen niet besteed wordt aan de mensen die het moeilijk hebben en op een financieel minimum moeten leven in de Indische Buurt. De woningcorporaties en het stadsdeel zeggen de buurt op te willen knappen. En hoe doen ze dat volgens het convenant? Oude woningen gaan tegen de vlakte, er komen grotere woningen en er komen vooral meer koopwoningen. Maar waar blijven de mensen met lage inkomens die hun huizen moeten verlaten voor deze plannen? Voor hen worden nergens anders betaalbare woningen gebouwd. Zij moeten de buurt, waar veel oudere Indische Buurters hun hele leven gewoond hebben, verlaten. Om de Indische Buurt op te knappen moeten zij elders in de regio maar iets anders zien te vinden. En omdat, volgens de Amsterdamse wethouder wonen Tjeerd Herrema, ook Almere onder de regio valt lijkt het erop neer te komen dat mensen met een laag inkomen de stad uitgejaagd worden. Dit gebeurt nu al.

Op dit moment zijn de plannen al ver gevorderd voor de sloop van het Borneoblok aan het Javaplein. Dit historische woonblok van architect Weissman moet ruimte maken voor nieuwbouw met grote, dure woningen. De honderddertig gezinnen die er nu wonen moeten weg. En dat terwijl onderzoek van het stadsdeel zelf heeft aangetoond dat er bouwtechnisch geen reden is om het Borneoblok te slopen.

De 250 miljoen van de corporaties en het geld van minister Vogelaar voor de probleemwijken zal niet besteed worden aan de mensen met lage inkomens, voor wie het in alle persverklaringen bedoeld lijkt. Die mensen moeten weg. Het geld zal wel ten goede komen aan de nieuwe bewoners, de eigenaren van koopwoningen en dure huurwoningen die in de opgeknapte buurt komen te wonen.

Voor de corporaties is het een goede manier om de waarde van hun woningbezit te verhogen: weg met goedkope woningen die bijna niets meer opbrengen ten gunste van dure woningen. En dat terwijl corporaties juist de wettelijke maatschappelijke plicht hebben om voor sociale woningen te zorgen. Wordt het niet eens tijd dat de overheid de corporaties aan hun verplichtingen houdt?

Mark van Dongen
Fractievoorzitter SP stadsdeel Zeeburg

markvandongen@hotmail.com

U bent hier