h

Noord pakt huisuitzettingen aan

1 juli 2007

Noord pakt huisuitzettingen aan

Op 28 juni tekenden de stadsdeelraad Noord, woningcorporaties, DWI en welzijnsinstelling DORAS een convenant voor ‘Vroeg er op af’. Dit project moet ervoor zorgen dat het aantal gedwongen huisuitzettingen in het stadsdeel drastisch wordt verminderd.

Vorig jaar heeft de SP samen met Leefbaar Noord en de PvdA een initiatiefvoorstel ingediend om het aantal gedwongen huisuitzettingen in Noord terug te brengen. Ondanks de inspanningen van verschillende hulpverlenende instanties komen er helaas nog veel mensen op straat te staan wegens huur- en andere schulden. Deze ontruimingen kosten het stadsdeel ook veel geld, geld dat beter besteed kan worden aan het oplossen van de problemen van mensen met schulden. Het initiatiefvoorstel werd raadsbreed ondersteund.

Na gesprekken tussen de portefeuillehouder en de initiatiefnemers werd er een werkconferentie gehouden met betrokken organisaties, waarin de knelpunten werden genventariseerd en mogelijke oplossingen werden besproken. Dit heeft geresulteerd in een convenant waarin de woningcorporaties afspreken clinten met huurschulden nog vr de schuld bij de deurwaarder terechtkomt aan te melden bij een nieuw meldpunt. Vervolgens gaan medewerkers binnen enkele dagen naar de mensen met huurachterstand toe om te proberen hulpverlening tot stand te brengen.

‘Vroeg er op af’ wordt gedeeltelijk gefinancierd door het stadsdeel Noord en gedeeltelijk door het DWI. DORAS zorgt voor de uitvoering en heeft daarvoor nieuwe mensen opgeleid en in dienst genomen. Als blijkt dat deze aanpak succes heeft, zal het wellicht worden uitgebreid naar bijvoorbeeld samenwerking met zorgverzekeraars.

Op 1 juli gaat het meldpunt van start. Hopelijk kunnen veel Noorderlingen hiermee geholpen worden.

U bent hier