h

Reddingsplan voor winkeliers Kraaiennest

1 juli 2007

Reddingsplan voor winkeliers Kraaiennest

De fracties van SP en Groenlinks in Zuidoost hebben een raadsvoordracht gemaakt met voorstellen om de winkeliers van winkelcentrum Kraaiennest te redden. Tevens hebben de fracties van SP en Groenlinks in Zuidoost samen met de fracties van de centrale stad stappen gezet om wethouder Lodewijk Asscher in beweging te brengen om meer steun te geven. Hij zal in oktober met een plan komen. Er worden voorstellen gedaan voor een actievere houding van stadsdeel Zuidoost, de mogelijkheid voor winkeliers om een overbruggingskrediet met gemeentegarantie te regelen totdat het nieuwe winkelcentrum gereed is in 2010 en om de compensatieregeling die per 1 januari jl. is stopgezet voort te zetten.

Toelichting persbericht:

Het Dagelijks Bestuur en het College van B & W van Amsterdam hebben in het kader van de Bijlmervernieuwing besloten dat er een nieuw winkelcentrum bij metrohalte Kraaiennest wordt ontwikkeld. De plannen dateren al van 1996, toen werd besloten dat in het kader van de Bijlmervernieuwing gefaseerd woningen zouden worden gesloopt en dat er in 2004 een nieuw winkelcentrum zou worden gerealiseerd op de plaats waar nu het oude winkelcentrum is gesitueerd. Voor de ongeveer 60 winkeliers zou dat betekenen dat er gedurende acht jaar een overgangsperiode zou zijn waarbij er een gezond perspectief zou zijn dat de winkels in het nieuwe winkelcentrum zouden kunnen worden voortgezet. De toenmalige portefeuillehouder Marc van de Horst (VVD) heeft de winkeliers voorgehouden dat er geen winkelier door de Bijlmervernieuwing failliet zou gaan. Nu, in 2007, zijn er nog 35 ondernemers over in het oude winkelcentrum waarvan er voor slechts 2 ondernemers een realistisch perspectief is op een plek in het nieuwe winkelcentrum en waarvan er slechts 8 nog levensvatbaar zouden zijn.

In 2004 is, in tegenspraak met de eerdere plannen, begonnen met de versnelde niet gefaseerde, sloop van de omliggende flats, waardoor meer dan de helft van de bevolking van het verzorgingsgebied van Kraaiennest is verdwenen. De ramp is nog groter geworden doordat de ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum grote vertraging heeft opgelopen doordat het stadsdeel in eerste instantie met de verkeerde ontwikkelaar (Coriander) in zee is gegaan en doordat de plannen zijn gewijzigd. Het nieuwe winkelcentrum wordt nu aan de andere kant van de metrobaan ontwikkeld. De eerste ontwikkelaar, Coriander, bleek onbetrouwbaar en heeft zich niet aan de afspraken gehouden. Nu zal de Principaal, een dochteronderneming van woningbouwcorporatie De Key, het gebied ontwikkelen, maar het nieuwe winkelcentrum kan op zijn vroegst in 2010 klaar zijn. De Principaal laat alleen levensvatbare ondernemers toe in het nieuwe winkelcentrum. Die zijn er door de vertraging bijna niet meer. Bovendien heeft De Principaal er belang bij dat zo min mogelijk oude winkeliers zich kunnen vestingen in het nieuwe wc omdat voor nieuwe winkeliers hogere huurprijzen bedongen mogen worden.

De omzet van de winkeliers is sinds 2004 meer dan gehalveerd, sindsdien is de ene na de andere winkelier vertrokken of failliet gegaan. Volgens onderzoek van de SP redden alleen winkeliers die ook vestigingen buiten Kraaiennest hebben het en winkeliers met nevenactiviteiten, die kunnen de verliezen compenseren met inkomsten elders. Alle overige winkeliers gaan failliet.

Het stadsdeel heeft tot op heden slechts marginale steunmaatregelen genomen, bovendien vindt het stadsdeel dat die maatregelen nu niet meer nodig zijn omdat er voortvarend aan de nieuwe plannen wordt gewerkt en er geen vertragingen meer te verwachten zijn. De SP en Groenlinks vinden de steunmaatregelen (een toelage van 35 % op de huurprijs, een verfraaiing van de ingang van het wc en de mogelijkheid voor ondernemers om een bedrijfsanalyse te maken) zwaar onvoldoende. Bovendien is de bevolking nog lang niet op het peil van voor de sloop van de flats. De omzet van de winkeliers daalt nog steeds.

U bent hier