h

SP-motie 'Werk voor 45-plussers' aangenomen

8 juli 2007

SP-motie 'Werk voor 45-plussers' aangenomen

Amsterdam-Noord gaat werkloze 45-plussers aan een baan helpen. Dat is mede het gevolg van een SP-motie die donderdag unanieme steun kreeg in de deelraad.

Het bestuur van Noord investeert veel in werkgelegenheidsprojecten in het stadsdeel, maar richt zich daarbij vooral op jongere werklozen. De SP vindt dat iedereen recht op werk heeft. Bij de behandeling van de Voorjaarsnotitie diende fractievoorzitter Daniël Peters daarom een motie in die het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel oproept ook oudere werkzoekenden aan de slag te helpen. De SP wees de andere partijen in de deelraad erop dat maar liefst 40 procent van de werkzoekenden zonder werk in Noord ouder dan 45 is. En juist deze groep heeft al jaren grote moeite werk te vinden, aldus Peters.

De SP vroeg het stadsdeelbestuur met de motie niet alleen om inzet voor de oudere werklozen, maar eiste ook expliciet de garantie dat zij niet tegen alleen hun uitkering aan het werk worden gezet. “De SP is een fel tegenstander van dwangarbeid. Werk is belangrijk en iedereen die daartoe in staat is, moet werken. Maar niemand in dit land zou gedwongen moeten worden te werken tegen enkel een uitkering. Werk moet beloond worden, in alle gevallen”, zei Peters.


 


U bent hier