h

Afspraken tussen stadsdeel en HvA over Amstelcampus al rond; bewoners maakten geen kans

24 augustus 2007

Afspraken tussen stadsdeel en HvA over Amstelcampus al rond; bewoners maakten geen kans

Op maandag 2 juli jl werd tijdens de vergadering van de deelraad Oost/Watergraafsmeer, de Amstelcampus "afgehandeld". Met name de PvdA schijnt volledig vergeten te zijn wat solidariteit met buurtbewoners betekent. Wij ontvingen een e-mail van een van die buurtbewoners en wij zouden u graag deelgenoot willen maken van zijn bevindingen. Het woord is aan Cees:

Voor de mensen die niet bij de raadsvergadering van 2 juli 2007 waren.

Zoals bekend heeft de buurt breed ingestemd met het plan Davidson als aanvulling/wijziging van het eerder door de raad aangenomen
Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Hans Davidson was als onafhankelijk supervisor door de deelraad aangesteld om te zorgen dat de plannen van de Hogeschool van Amsterdam(HvA) stedenbouwkundig beter zouden passen in de bestaande buurten.

Het plan was een geweldige verbetering vooral in de eerste Boerhaavestraat en bij de Van Musschenbroekstraat en bracht de hoogten aan de Wibautstraat van 53 mt. terug tot 44 mt. De beschikbare vierkante meters en het aantal parkeerplaatsen bleven gelijk.

De HvA heeft zich direct tegen het plan Davidson uitgesproken en dreigde met schadeclaims.

Tot aller- verbijstering kwam het dagelijks bestuur (DB) van Oost-Watergraafsmeer na een positieve bespreking (4 juni) in de raadscommissie met een voorstel om het plan Davidson niet over te nemen

terwijl er zich al een duidelijke meerderheid voor in de Deelraad aftekende. Het DB kwam met een eigen voorstel dat eigenlijk een uitwerking van het eerste SPvE was en dus ook alle makkes daarvan weer in zich had. De Portefeuillehoudster Sharon Ceha verdedigde de
ommezwaai van het DB met een vage smoes dat de deelraadscommissie waar het plan Davidson positief was besproken haar de vrijheid hadden
gelaten om opnieuw met de HvA te gaan onderhandelen.
Als de commissie haar een meer nauwkeurige opdracht zou hebben gegeven dan zou het anders zijn gelopen maar ze had nu een ander akkoord met de HvA gesloten en dat akkoord was nu verwerkt in het DB voorstel.

Bijzonder aan het voorstel is dat de bouwtekeningen die de HvA (voorbarig) al had laten maken naadloos pasten in het DB voorstel.
Het DB is gevoelig gebleken voor de stevige druk van de HvA en zeker toen de HvA ook nog met cadeautjes kwam ( het betalen van de inrichting van de openbare ruimte). Het betere plan van Davidson werd soepeltjes ingeruild voor het HvA plan.

Ter informatie moet ik hier toevoegen dat het DB over haar eigen voorstel heeft besloten op 19 juni, 2 weken na de commissie vergadering.
Dit is zo snel dat het voorstel al klaar heeft moeten hebben liggen op 4 juni en de portefeuillehoudster wist daarvan.

In een chaotische raadsvergadering, afgelopen maandag waar op een gegeven moment niemand meer wist welk voorstel, welke amendement en welke motie aan de orde was werd het DB voorstel aangenomen met n amendement van de 3 coalitiepartijen waarin werd uitgesproken dat er
nog eens goed gekeken moest worden, samen met de buurt, naar de bebouwing aan de Eerste Boerhaavestraat.

Door vergaderingtechnisch gehannes was het verbetervoorstel voor de Van Musschenbroekstraat al voorbij zonder dat de raadsleden het in de gaten hadden. De portefeuillehoudster en de PvdA riepen vrolijk dat daarover al besloten was. De vergaderorde schijnt niet toe te staan dat als je iets verkeerd doet om dat te herstellen.

Al met al een zeer teleurstellende en bedroevende ervaring. Het is ook een waarschuwing aan ons allemaal hoe de politiek in Oost/WGM functioneert.
Eigenlijk is dit een vrijbrief voor alle projectontwikkelaars waar wij nog meer mee te maken gaan krijgen. Als projectontwikkelaar zorg je eerst voor een goede band met de ambtenaren, vervolgens zit je braaf bij alle inspraak en klankbordgroepen en je roept: kan niet/willen we niet/doen we
niet/betalen we niet. Je beweegt gewoon geen millimeter. Vervolgens dreig je met de
rechter omdat het allemaal te lang duurt ( gewekte verwachtingen of onzorgvuldig bestuur) en biedt aan om de tegeltjes en de boompjes te betalen. Het DB brengt het ontwikkelaarvoorstel zonder enige gene en zegt dat buurt zijn zegeningen moet tellen. Hamerstuk in de deelraad.

Klinkt wat cynisch maar het was weer oude politiek op zijn best.

De SP en D66 hebben ons erg geholpen door moties van ons in te brengen maar door de chaos kregen ze weinig kans.

U bent hier