h

Muziekcentrum bewust om zeep geholpen

27 augustus 2007

Muziekcentrum bewust om zeep geholpen

-Manifestatie 28 augustus om 19 uur op het Anton de Komplein-

De SP vernam op dinsdag 21 augustus 2007, met grote verontwaardiging, dat het stadsdeelbestuur van Zuidoost besloot de jaarlijkse subsidie van vier ton voor het muziekcentrum stop te zetten, ondanks de unaniem aangenomen raadsmotie van 27 maart jl. om een oplossing te vinden voor de ontstane acute financiëe problemen van het muziekcentrum (MZO). Het stopzetten van de subsidie zal het faillissement van MZO betekenen.

Volgens portefeuillehouder Harry Verzijl (PvdA) heeft de instelling te weinig ondernomen om de tekorten terug te dringen. Hij zegt geen vertrouwen in het MZO te hebben en wil via een kwartiermaker een doorstart maken onder een nieuw bestuur. De SP is van mening dat de ontstane tekorten geen gevolg zijn van slechte bedrijfsvoering, zoals Verzijl beweert, maar van jarenlange aantoonbare ondersubsidiring.

Volgens de SP is dit besluit onjuist en een pijnlijk verlies voor het culturele voorzieningenniveau en de duizenden leerlingen in Zuidoost. Daarnaast brengt een faillissement een enorme kapitaalvernietiging met zich mee. Het is vooral ernstig dat de huidige noodsituatie bij het stadsdeelbestuur al jaren voorzien is.

De oorzaak van het huidige probleem is niet mismanagement bij MZO, maar de al jaren bekende structurele discrepantie tussen de hoogte van de verstrekte subside en de door het stadsdeel gevraagde activiteiten van MZO. Verzijl blijft hardnekking aperte onwaarheden verspreiden over ondermeer de kosten van de concerten en over niet door MZO "ontvangen" gelden voor aan de Stichting Leerorkest geleverde diensten, aldus de directeur van MZO. Volgens de SP-Fractie in Zuidoost is er door Verzijl de afgelopen maanden noch serieus gekeken naar een realistische oplossing voor het probleem, noch heeft hij gevolg gegeven aan de door de raad opgedragen opdrachten. Verzijl heeft doelbewust toegewerkt naar stopzetting van de subsidie en een faillissement van MZO enerzijds hetgeen voor het stadsdeel geen kosten oplevert en anderzijds het "redden" van MZO voor een bedrag van circa 1 miljoen euro. Dit laatste, extreem hoge bedrag is echter gebaseerd op een scenario waarbij de openstaande schulden worden voldaan en alle medewerkers van het MZO gedwongen zouden worden ontslagen met forse wachtgeldkosten als gevolg. Dit is nooit de bedoeling van de raad geweest, noch die van MZO.

De SP betreurt het besluit van stadsdeelbestuur Zuidoost en eist van de portefeuillehouder onmiddellijke stopzetting van deze afbraakpolitiek.

Om deze eis kracht bij te zetten zal de SP het Muziekcentrum steunen op de protestmanifestatie op dinsdag 28 augustus om 19 uur op het Anton de Komplein.

Steun het Muziekcentrum en kom op dinsdagavond naar het Stadsdeelkantoor !!!

U bent hier