h

SP wees op elektrocutie-gevaar toeristen-dubbeldekker

17 augustus 2007

SP wees op elektrocutie-gevaar toeristen-dubbeldekker

Een dag voordat de Inspectie Verkeer en Waterstaat de dubbeldekkers van CitySightseeing Amsterdam van de weg haalde, had de SP Centrum gewezen op de gevaren van de busdienst. De deelraadsfractie stelde daarover woensdag 15 augustus schriftelijke vragen. Stadsdeel Centrum had begin juli toestemming gegeven voor de busdienst. Volgens de SP had het stadsdeel daarvoor geen bevoegdheid.

Op 2 juli had stadsdeelbestuurder Anne Lize van der Stoel aan de Belgische busmaatschappij laten weten dat het touringcarbeleid van stadsdeel Centrum de busdienst toestaat. Ook gaf Van der Stoel aan CitySightseeing Amsterdam toestemming om op verschillende plekken in het centrum passagiers te laten in- en uitstappen. De SP-fractie in de deelraad Centrum wilde in zijn schriftelijke vragen weten of Van der Stoel hiermee niet buiten haar boekje is gegaan.

Volgens de dienstregeling van CitySightseeing heeft de busdienst zeven haltes in het centrum. In de praktijk lieten de dubbeldekkers de mensen overal uitstappen, bijvoorbeeld op het fietspad en de trambaan voor de Universiteitsbibliotheek op het Singel. Volgens de Wet personenvervoer is zo'n busdienst met haltes openbaar vervoer. Daarvoor is een concessie of ontheffing nodig van de Stadsregio Amsterdam, het vroegere ROA. De Stadsregio heeft zo'n concessie of ontheffing voor de dubbeldekkerdienst echter niet verleend. Bij zo'n concessie of ontheffing horen in elk geval voorschriften voor de veiligheid en het halteren. Het stadsdeel had zulke voorwaarden niet gesteld.

De toeristenbussen hebben een open bovendek. Op drie delen van de route busroute hangt de bovenleiding van de tram zo laag, dat passagiers van de toeristenbus ermee in aanraking kunnen komen. Op de bovenleiding van de tram staat 600 volt. De SP wilde daarom van Van der Stoel weten of het stadsdeel aansprakelijk is, als er ongelukken gebeuren. In de schriftelijke vragen wees de SP al op de kans dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat de busdienst stil ging leggen.

Volgens de SP-fractie in Centrum is het beter als het stadsdeel zich voortaan niet meer bemoeit met vervoersbeleid waarover niet het stadsdeel gaat, maar de Stadsregio en de Inspectie Verkeer en Waterstaat: "Onderschrijft het dagelijks bestuur het standpunt van de SP dat marktwerking en privatisering in het openbaar vervoer al dusdanig ver zijn opgerukt, dat het niet nodig is dat het stadsdeel daar op eigen houtje nog eens een schepje bovenop doet?"

U bent hier