h

Hommeles rond station Watergraafsmeer

21 september 2007

Hommeles rond station Watergraafsmeer

Dankzij snel optreden van de SP ligt de ontwikkeling van het Station Watergraafsmeer stil. De bebouwing van een deel van de sportvelden van Sportpark Middenmeer is daarmee voorlopig uitgesteld. De voltallige deelraad verzet zich al jaren tegen de koehandel van de centrale stad betreffende de bouw van het Station Watergraafsmeer, het opheffen van sportaccomodaties en de plannen van de Universiteit van Amsterdam op het Sciencepark.

Laten we van voor af aan beginnen: De gemeente wilde het terrein van het Science park ontwikkelen en had daarbij de hulp nodig van de Universiteit van Amsterdam. De universiteit wilde wel verhuizen naar het Science park, op voorwaarde dat daar een station zou komen. De NS zag er weinig heil in omdat een dergelijk station nooit rendabel zou kunnen worden. De toenmalig wethouder Stadig greep in en gooide het met de NS op een akkoordje. Het station zou er komen als de gemeente ter plekke 650 woningen zou bouwen op Sportpark Middenmeer. De NS krijgt daarvan 350 woningen ter compensatie voor de te verwachten exploitatie tekorten.

De fracties in de deelraad hadden het hoofd al in de schoot gelegd, omdat verder verzet alleen maar zou ontaarden in een kostenverspillende juridische strijd die niet te winnen is. Dankzij de oplettendheid van onze SP Tweede Kamer fractie kregen wij woensdag 27 juni de beschikking over een brief van de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer waarin hij stelde dat de bouw van onrendabele stations ongewenst is.

Dit stelde ons in staat om het punt weer op de agenda te zetten. Nadat wij alle fracties van de deelraad op de hoogte hadden gebracht is het gelijk als punt tijdens de raadsvergadering besproken. Op ons voorstel is namens de deelraad een brief uitgegaan naar de minister met de vraag hoe dat dan zit met (het onrendabele) Station Watergraafsmeer. Gelijk daarop heeft de Tweede Kamerfractie van de SP vragen over deze kwestie aan de minister gesteld.

Deze dubbele aanval resulteerde in een uitspaak van de minister dat hij de zaak nader zal onderzoeken. In tussentijd is het de gemeente verboden om iets onherstelbaars in het gebied uit te voeren. Dankzij de SP is de strijd nog niet gestreden, maar wij blijven alert op het verdere verloop. Dat zal ook nodig zijn, want de bouw levert 5 miljoen euro op en sommige partijen hebben dat geld in gedachte al lang verdeeld.

U bent hier